perusopetuksen tuntiopettaja, päätoiminen - Tyrnävän kunta

perusopetuksen tuntiopettaja, päätoiminen - Tyrnävän kunta

Meillä on haettavana

Peruskoulun määräaikainen tuntiopettaja ajalle 6.8.2019 - 30.5.2020

Kirkkomännikön koulussa on ensi lukuvuonna n. 700 oppilasta, joista esi- ja alkuopetuksen oppilaat opiskelevat Kirkkomännikön rakennuksessa ja 3. -6. luokkien sekä erityisluokkien oppilaat Rantaroustin avoimessa oppimisympäristössä. Aikuisia koulussamme työskentelee noin 60.

Koulussamme toteutetaan vahvasti yhteisopettajuutta ja opettajat työskentelevät tiimeissä. Kirkkomännikössä on aloitettu joustavan alkuopetuksen kehittäminen.

Toivomme sinulta kiinnostusta ja kokemusta yhteisopettajuudesta ja -suunnittelusta. Olet yhteistyökykyinen tiimityöntekijä. Lisäksi olet kiinnostunut jakamaan sekä uusia että aiemmin oppimiasi tietoja ja taitoja. Työ sisältää 2.lk:n luokkatunteja ja taitoaineitten, lähinnä musiin opetusta. Viikoittainen tuntimäärä tulee olemaan 16 - 20 tuntia.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.
Palkkaus määräytyy kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3§:n mukainen rikosrekisteriote.

Hakemus toimitetaan 31.5.2019 klo 15 mennessä Kuntarekryn kautta tai toimittamalla osoitteeseen Tyrnävän kunta, Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä. Kuoreen merkintä haettavasta virasta/tehtävästä.

Läs mer

http://www.tyrnava.fi

Tarja Hietikko, rehtori tarja.hietikko@tyrnava.fi

Kirkkomännikön koulu
Adress: Kirkkotie 3, 91800 Tyrnävä

Laatumukuloita pelloilta ja pirteistä.
Oulun seudulla sijaitseva Tyrnävä on rohkea, kasvava ja kehittyvä noin 7 000 asukkaan maaseutukunta. Ikärakenteeltaan poikkeuksellisen nuoren kuntamme osalta on tärkeää, että voimme jatkossakin rakentaa omaleimaista, mielenkiintoista ja houkuttelevaa ympäristöä.
Tule mukaan reippaaseen ja ennakkoluulottomaan joukkoomme!

Mer om arbetsgivaren