Perusturvan toimialan sijaisuudet

Rovaniemen kaupungin perusturvan toimialan yksiköissä on tarjolla tilanteiden mukaan eripituisia hoitajien sijaisuuksia. Sijaisuuksia on mm. sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja lähihoitajan tehtävissä. Sijaisuuksia on tarjolla ikäihmisten palveluissa (palveluasuminen, kotihoito ja hoivaosastot), terveydenhuollon palveluissa (avovastaanotto, sairaalapalvelut, suun terveydenhuolto ja mielenterveys- ja päihdepalvelut), lapsiperheiden palveluissa (neuvolat) ja aikuisten ja työikäisten palveluissa.

Tämän ilmoituksen kautta voit jättää hakemuksen Rovaniemen kaupungin perusturvan toimialan sijaisuuksiin.

Ilmoita hakemuksessasi, millaisista sijaisuuksista olet kiinnostunut. Jos olet kiinnostunut useammasta tehtäväalueesta, laita kiinnostuksesi tärkeysjärjestykseen. Jos et ole käytettävissä jollakin tehtäväalueellamme, mainitse myös siitä hakemuksessasi. Mainitse erikseen, oletko käytettävissä lyhytaikaisiin nopeisiin sijaistarpeisiin. Määritä, milloin olet käytettävissä, sekä päivitä hakemustasi tietojen muuttuessa.
Merkitse työkokemuksesi erityisesti terveydenhuollon alalta.
Otamme yhteyttä työnhakijaan haastatteluajan sopimiseksi. Haastattelun yhteydessä tarkistamme työ- ja tutkintotodistukset sekä terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterin merkinnät (Terhikki-rekisteri).
Akuutissa sijaistarpeessa esimiehemme voivat soittaa suoraan työnhakijalle ja pyytää puhelinhaastattelun jälkeen suoraan sijaiseksi. Tällöin uusilta sijaisilta tarkistetaan puhelimessa annetut tiedot työ- ja tutkintotodistuksista sekä Terhikki-rekisterin merkinnät töihin tullessa työsopimusta solmittaessa.

Tutustu työnantajaan

Palveluesimiehet ja yksiköiden esimiehet.

Rovaniemen kaupunki, Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotanto-osasto, Terveyspalvelukeskus
Osoite: Rovaniemi

Rovaniemen kaupungin perusturvan toimialan toimintaa ovat avovastaanotto, aikuisten sosiaalipalvelut, kuntoutus, lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu, maahanmuuttajasosiaalityö, mielenterveys- ja päihdepalvelut, perheneuvola, palveluohjaus ja ikäosaamiskeskus, palveluneuvonta- ja ohjaus, perhesosiaalityö, sairaalapalvelut, suun terveydenhuolto, terveysneuvonta, vammaispalvelut sekä ympärivuorokautinen hoiva ja palveluasuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee n. 1100 ammattilaista. Toimipisteitä on kymmeniä eri puolilla Rovaniemeä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävät ovat monipuolisia, mielenkiintoisia ja haasteellisia. Ammattitaitoinen henkilöstö on toimintamme perusta ja siksi panostamme henkilökunnan osaamiseen ja kehittämiseen. Tervetuloa joukkoomme.

www.rovaniemi.fi/rekry