Pianolärare, tjänst - Borgå stad

Pianolärare, tjänst - Borgå stad

Porvoonseudun musiikkiopisto - Borgånejdens musikinstitut är en tvåspråkig musikläroanstalt som upprätthålls av Borgå stad och har verksamhet i åtta kommuner.

Musikinstitutet söker två pianolärare till ordinarie tjänster från 1.8.2019, en vikarie för pianolärare under tiden 1.8.2019-31.7.2020 och utöver detta två pianolärare som timlärare i huvudsyssla från 1.8.2019:

1. tjänst som pianolärare (Sibbo)
2. tjänst som pianolärare (Borgå)
3. vikarie för pianolärare under tiden 1.8.2019-31.7.2020
4. två (2) pianolärare som timlärare i huvudsyssla (Borgnäs, Borgå)

Behörighetsvillkoren följer förordningen 986/1998. Dessutom förutsätts goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket samt goda muntliga kunskaper i det andra inhemska språket.

Innan valet fastställs bör den som väljs visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd samt ett straffregisterutdrag i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (505/2002).

Lönesättningen fastställs enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet och kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal. Prövotiden är 6 månader.

Skicka din ansökan senast 20.6.2019 kl. 12 via länken Sök nu.
Sökanden bör vara beredd att i samband med intervjun ge ett undervisnings- och spelprov under vecka 26.

Läs mer

https://www.borga.fi/borganejdens-musikinstitut

Ytterligare information ger
rektor Felix von Willebrand, tfn 0400 963 053, felix.willebrand@porvoo.fi och
biträdande rektor Maire Aakko tfn 040 4899 578, maire.aakko@porvoo.fi

Borgånejdens musikistitut
Adress: Borgå

Vackra och historiska Borgå är en stad som hela tiden växer och utvecklas. Borgå är också drömmarnas hemstad för över 50 000 invånare. Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och läget som metropolområdets östra centrum gör vår stad till en lockande arbetsplats och bostadsort.
Borgå stad sysselsätter ca 3 500 personer i mångsidiga uppgifter och är den största arbetsgivaren i östra Nyland. Vi satsar på våra anställdas välbefinnande, erbjuder mångsidiga motionsmöjligheter och uppmuntrar våra anställda att utveckla sina egna kunskaper och arbetsuppgifter. Borgå stad är en rökfri arbetsplats.
Sök till oss. Människorna gör staden!

Mer om arbetsgivaren