Pienryhmän erityisopettaja - Tyrnävän kunta

Pienryhmän erityisopettaja

Meillä on haettavana

Pienryhmän erityisopettaja ajalle 6.8.2019-31.5.2020

Kuulammen koulu on n. 430 oppilaan koulu vuosiluokille 7-9.

Pätevyysvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopettajan kelpoisuus.

Valittava erityisopettaja toimii erityisen tuen oppilaiden pienryhmän vastuuopettajana.

Hakijalle katsotaan eduksi opetuskokemus oppilaista, joilla on tunne-elämän häiriötä ja sopeutumisongelmia. Toivomme hakijalta kykyä suunnitella pedagogisia ratkaisuja oppilaan tarpeet ja vahvuudet huomioiden. Tehtävän hoitaminen edellyttää myös hyviä verkostoyhteistyötaitoja.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydestään sekä esittää nähtäväksi lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote (joka ei saa olla 6 kk vanhempi).

Hakemus ansioluetteloineen ja jäljennökset kelpoisuuden osoittavista todistuksista toimitetaan 31.7.2019 klo 15 mennessä http:// kuntarekry.fi -sivuston kautta.

Lisätietoja

http://www.tyrnava.fi

Lisätietoja antaa rehtori Jaakko Niskanen jaakko.niskanen@tyrnva.fi tai apulaisrehtori Ullamaija Niskanen ullamaija.niskanen@tyrnava.fi

Tyrnävän kunta
Osoite: Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä

Laatumukuloita pelloilta ja pirteistä.
Oulun seudulla sijaitseva Tyrnävä on rohkea, kasvava ja kehittyvä noin 7 000 asukkaan maaseutukunta. Ikärakenteeltaan poikkeuksellisen nuoren kuntamme osalta on tärkeää, että voimme jatkossakin rakentaa omaleimaista, mielenkiintoista ja houkuttelevaa ympäristöä.
Tule mukaan reippaaseen ja ennakkoluulottomaan joukkoomme!

Tutustu työnantajaan