test

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 31.1.2022 klo 12 mennessä

PITEMPIAIKAISIA LÄHIHOITAJAN SIJAISUUKSIA

Pohjoinen kotihoito toimii Lohtajan, Kälviän ja Ullavan alueella. Työ edellyttää liikkumista koko Pohjoisen kotihoidon alueella.

Kelpoisuusehtona on lähihoitajan tutkinto. Kokemus alueen hoitotyöstä sekä toisen kotimaisen kielen taito katsotaan eduksi.

Odotamme alueen työn tuntemusta, kehittämismyönteisyyttä, hyviä organisointitaitoja, kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin sekä asiakaslähtöistä työskentelytapaa moniammatillisissa työyhteisöissä. Lisäksi arvostamme aiempaa alueen työkokemusta. Valitulta henkilöstöltä edellytetään valmiuksia ja sitoutumista työkiertoon sekä valmiutta joustavaan liikkumiseen Pohjoisen kotihoidon eri alueilla asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen.

Sijaisuuksia haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen liitetään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Lisätietoja antavat palveluesimies Susanna Meriluoto-Hyry puh. 0503549769

Kokkolassa 9.12.2021


KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Rekommenderade jobb