Planerare - Borgå stad

Social- och hälsovårdssektorn i Borgå stad söker en planerare till projektarbete till ett anställningsförhållande för viss tid 15.10.2020-31.12.2021. Uppgiften är gemensam för östra Nyland.

Östra Nyland deltar i social- och hälsovårdsministeriets projekt för programmen Framtidens social- och hälsocentral och Strukturreformen. Målet med projekten är att bedöma kommunernas serviceproduktion och möjligheter att förnya modellen för närtjänster och centraliserade tjänster för att underlätta kommunernas bärkraft, förbättra tillgången till tjänster och ge invånarna tjänster av allt högre kvalitet.

De digitala tjänsterna för invånarna gör det möjligt för invånarna att sköta sina ärenden på egen hand på webben och i mobilen med lättanvända, klientvänliga och säkra digitala tjänster. Lösningarna med kunskapsbaserad ledning gör det möjligt att leda verksamheten med tillförlitlig och aktuell information.

Nu söker vi en planerare som en del av projektteamet. Vi söker en applikations- och systemexpert som är initiativrik, målinriktad och trivs i samarbetsnätverken och som känner till teknologin för serviceproduktionen inom social- och hälsovården. Du är med och planerar, kartlägger, utvecklar och genomför regionala lösningar för e-tjänster och kunskapsbaserad ledning.

Du arbetar som teknisk expert i projektteamet och har ett nära samarbete både med projektteamet och kommunernas IKT-tjänster. I IKT-utvecklingen utnyttjas dessutom det nationella nätverket och köpta tjänster. I din uppgift som teknisk expert kartlägger du nuläget, bedömer nya funktioner, planerar det tekniska genomförandet tillsammans med kommunernas IT-tjänster, testar nya funktioner, stöder slutanvändare i ibruktagandet samt sköter den regionala utvecklingen och underhållet av befintliga miljöer.

Du har tidigare erfarenhet av motsvarande uppgifter och kunnande om serveroperativsystem, molntjänster och maskinsalstjänster. Du kan dokumentera omsorgsfullt och kommunicera på ett naturligt sätt med representanter för olika intressentgrupper.

Behörighetsvillkor är lämplig högskoleexamen eller annan lämplig examen samt goda muntliga kunskaper i finska.

Borgå stad är en rökfri arbetsplats.

Den som väljs ska uppvisa ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden tar slut. Prövotid är 6 månader.

Skicka din ansökan senast 30.9.2020 kl. 15 via länken Sök nu.


Läs mer

http://www.borga.fi

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare uppgifter:
Projektchef Jaana Forslund tfn 040 676 1382 jaana.forslund@borga.fi

Social- och hälsovårdstjänster
Adress: Borgå, 06100 Porvoo

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag. Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer. Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.

Borgå stad - Rökfri arbetsplats