test
Planerare - Lohjan kaupunki

Vi söker en planerare till Lojo stads logistiktjänster till ett vikariat under en alterneringsledighet för en period på 6 månader. Om en mer specifik tid kommer att avtalas med den valda personen.

Den som vikarierar för en alterneringsledig anställd ska vara en arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån.
Som vikarie kan anställas en person som har varit arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån i minst 90 kalenderdagar under de 14 månader som föregår vikariatet eller är under 30 år och det har gått mindre än ett år sedan personen avlade sin yrkes- eller högskoleexamen eller är under 25 år eller över 55 år när alterneringsvikariatet börjar. I dessa situationer räcker även en dags arbetslöshet.
Som vikarie kan inte heller anställas en person som är företagare eller en person som anses vara en heltidsstuderande som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Logistiktjänsterna ansvarar för planeringen, genomförandet och uppföljningen av stadens persontransporter.

I dina arbetsuppgifter ingår assisterande uppgifter när det gäller planering och upphandling av kollektivtrafik samt bland annat uppföljning av fakturering, konkurrensutsättning av beställningstrafik, statistik, kommunikation mellan olika aktörer och övrigt kontorsarbete.

Behörighetsvillkor: lämplig yrkesexamen. Goda IT-färdigheter samt erfarenhet av olika system är meriterande.

Lönen 2295,81 €/mån., enligt AKTA. När befattningen tillsätts tillämpas en prövotid på sex (6) månader. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s verksamhetsställe i Lojo.

Mer information om befattningen ges av:
Tapio Heinonen, tfn 044 386 1090, tapio.heinonen@lohja.fi

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 19.1.2022 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-01-2-22. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lär dig mer om oss

Lojo stad
Adress: Lojo, 08100 Lohja
Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats Lohjan kaupunki - UNICEF en barnvänlig kommun

Rekommenderade jobb