Planereringsansvariglärare inom mbi - Raseborg stad

Uppgifter omfattar planering och koordinering av studieprogram samt ledning och uppföljning av projekt. Den årliga bundna arbetstiden är 1200 timmar, av vilka undervisningsskyldighet är 530 eller 580 timmar beroende på undervisningsämnet t.ex. musik, grundläggande konstundervisning eller motion. Vi uppskattar goda språkfärdigheter i svenska och finska, aktivt teamarbete och pedagogiskt tänkande.
Behörighetskrav i enlighet med förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 986/1998.
Godtagbart läkarintyg inlämnas innan arbetsförhållandet inleds. Vi tillämpar 6 månaders prövotid.
Ansökningen bör vara inlämnad senast 21.5.2021 kl. 15.00.

Läs mer

http://www.raseborg.fi/kulturinstitut

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Rektor Maarit Hujanen 019-2892761

Lära dig mer om oss

Raseborgs Kulturinstitut

Raseborgs stad är belägen halvvägs mellan Helsingfors och Åbo, med bra boende, kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Staden bildades 2009 av Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun. Staden har omkring 28 000 invånare, varav 65 procent är svenskspråkiga och 31,5 procent finskspråkiga. Den natursköna skärgården, bruken i Billnäs och Fiskars samt Svartå slott är utmärkande för staden. Här är tryggt att leva och bo. Staden är regionens största arbetsgivare med cirka 1 900 anställda. Staden är en rökfri arbetsplats.

Raaseporin kaupunki sijaitsee Helsingin ja Turun puolivälissä, hyvien asumismahdollisuuksien ja kulkuyhteyksien päässä. Kaupunki muodostettiin Tammisaaren ja Karjaan kaupungeista ja Pohjan kunnasta vuonna 2009. Kaupungissa on noin 28 000 asukasta, joista 65 prosenttia puhuu äidinkielenään ruotsia ja 31,5 prosenttia suomea. Kaupungille antavat leimansa luonnonkaunis saaristo, Billnäsin ja Fiskarsin ruukit sekä Mustion linna. Täällä on turvallista elää ja asua. Kaupunki on alueen suurin työnantaja, työntekijöitä on noin 1 900. Kaupunki on savuton työpaikka.


Adress: Torgg. 8, 10300 Karjaa
Raseborg stad - Rökfri arbetsplats

Suggested jobs