Planeringsingenjör - Borgå stad

Planeringsingenjör - Borgå stad

Borgå vatten söker en planeringsingenjör till ett ordinarie arbetsavtalsförhållande från och med 15.1.2020 eller enligt överenskommelse.

Borgå vatten är Borgå stads affärsverk som sköter vattentjänster. Affärsverket har 45 anställda. Vi betjänar över 40 000 invånare och områdets näringsverksamhet. Den totala längden på vattenledningar och avlopp i Borgå är över 1200 km. Hushållsvattnet producerar vi vid anläggningar för grundvatten och konstgjort grundvatten. Vi har cirka 80 avloppspumpstationer, och avloppsvattnet behandlas vid Hermansö reningsverk och i mindre reningsverk.

Till planeringsingenjörens uppgifter hör konstruktions- och allmän planering av va-nät, styrandet av planering, anbudsförfrågan på entreprenader samt berednings- och utvecklingsuppgifter inom va-nät. Du kan jobba självständigt och är kunnig i projektarbeten. Du kan hålla projektens olika uppgifter i dina händer och följa tidtabeller. Beroende på din bakgrund kan också planeringsuppgifter angående anläggningar höra till uppgiften. Som planeringsingenjör har du tätt samarbete med den egna organisationens planeringsgrupp på fyra personer, arbetsledarna samt med de som arbetar på anläggningarna. Du deltar också i verkets jourarbete.

Vi erbjuder ett brett och mångsidigt uppgiftsfält i en levande tvåspråkig och energisk arbetsmiljö och ett stort samarbetsnät i en växande flexibel stad. Du får chansen att utvecklas i ett yrke som är viktigt för hela samhället. Vi uppskattar erfarenhet av planeringen av va-nät, modellering, styrandet av planering och byggande samt geoteknisk kunskap och att du har övergripande insikter i vattentjänsternas verksamhet. Också erfarenhet av beredning av olika upphandlingar i anslutning till vattentjänster, såsom utarbetande av anbudsförfrågan och kostnadsberäkningar räknas som merit. Erfarenhet av program för modellering, geografisk information och planering (i synnerhet Tekla Civil) räknas som merit.

Skötseln av uppgiften förutsätter en lämplig ingenjörsexamen (t.ex. YH/DI) eller motsvarande. Körkort är nödvändigt. Våra arbetsspråk är finska och svenska.

Lönen fastställs enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal. I tillsättandet av befattningen tillämpar man en prövotid på sex månader. Den som väljs ska visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd innan prövotiden går ut.

Skicka din ansökan senast 19.12.2019 kl. 15 via Sök nu -länken.
Fyll i grundläggande uppgifter i ansökningsblanketten och bifoga en fritt formulerad ansökan och cv.
Tidigare ansökningar beaktas.

www.borga.fi/vatten

Ytterligare information om Borgå vatten finns på adressen www.borga.fi/vatten

Läs mer

http://www.borga.fi/vatten

Mer om arbetsgivaren

Upplysningar om befattningen besvaras av verkställande direktör Elina Antila, tfn 040 489 9993.

Borgå vatten
Adress: Borgå

Vackra och historiska Borgå är en stad som hela tiden växer och utvecklas. Borgå är också drömmarnas hemstad för över 50 000 invånare.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och läget som metropolområdets östra centrum gör vår stad till en lockande arbetsplats och bostadsort.

Borgå stad sysselsätter ca 3 500 personer i mångsidiga uppgifter och är den största arbetsgivaren i östra Nyland. Vi satsar på våra anställdas välbefinnande, erbjuder mångsidiga motionsmöjligheter och uppmuntrar våra anställda att utveckla sina egna kunskaper och arbetsuppgifter. Borgå stad är en rökfri arbetsplats.

Sök till oss. Människorna gör staden!