Sibbo är en snabbt växande och utvecklande kommun straxt intill huvudstadsregionen. Sibbo kommuns plaläggningsenhet ansvarar för kommunens general- och detaljplanering samt för övrig regionplanering på lång sikt. Därtill har planläggningsenheten som uppgift att planera trafiken i kommunen samt att genomföra det regionala samarbetet kring markanvändning, boende och trafik. Planläggningen utgör en viktig del av kommunens strategiska planering vars syfte är att förverkliga kommunens tillväxtstrategi. Sibbo kommuns planläggningsprogram inbegriper de närmaste åren flera viktiga general- och detaljplaner.

Vi söker till vårt team en mångkunnig PLANLÄGGARE för en ordinarie befattning.

Är du intresserad av att planera framtidens stadsmiljö?
Planläggaren fungerar som en deltagande utvecklare av våra tätortscentrum. I ditt arbete leder du olika planläggningsprojekt. Du får också en möjlighet att starkt påverka centren i en växande kommun och se hur resultaten av ditt arbete förverkligas.

Vad erbjuder vi dig?
I vår lilla och smidiga organisation har du en möjlighet att följa dina egna intressen. Å ena sidan får du ansvara för betydelsefulla detaljplaneprojekt och stora planeringsprojekt på generalplanenivå. Å andra sidan får du delta i styrningen av byggandet på en mer detaljerad nivå - och även i allt som händer mellan dessa två. Vi erbjuder dig stöd av vår kompetenta och ivriga arbetsgemenskap, flexibla arbetstider samt goda möjligheter till distansarbete. Vårt team på drygt tio personer arbetar i Nicky, Sibbo. Som anställd hos kommunen kan du utveckla ditt kunnande och din karriär på ett målmedvetet och långsiktigt sätt, t.ex. med hjälp av ansvarsfulla uppgifter och utbildningar. Vi satsar på vår personals välbefinnande genom att utveckla ledarskapet och erbjuda involverande verksamhet i den egna arbetsgemenskapen. Våra anställa får också personlig motions- och kulturförmåner.

Vad önskar vi av dig?
Du har en arkitektexamen antingen från teknisk högskola eller universitet, eller en annan för uupgiften lämplig examen på universitetsnivå eller teknisk högskolenivå. Mångsidig planeringserfarenhet av planläggning och/eller byggnadsplanering samt erfarenhet av kommunsektorn räknas som fördel.

Du arbetar på ett lösningsorienterat och samarbetsfrämjande sätt och kan leda ditt arbete planmässigt. Vår arbetsgemenskap är tvåspråkig, så vi förutsätter att du framför allt har en positiv och samarbetsriktad attityd i en tvåspråkig arbetsmiljö samt goda kunskaper i det ena och nöjaktiga kunskaper i det andra inhemska språket. Vid behov erbjuder vi dig en möjlighet att förbättra dian språkkunskaper.

Villkoren för anstäälningsförhållandet bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS). Uppgiften som planläggare är ordinare och arbetet inleds enligt överenskommelse. Prövotiden är sex månader och den som väljs ska visa upp ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd innan valet fastställs.

Blev du intresserad?
Lämna in din ansökan via länken nedan eller på vår webbplats www.sibbo.fi/rekrytering, dock senast 31.8.2020 kl. 16:00. Vi inleder intervjuerna redan under ansökningstiden.

Läs mer

http://www.sibbo.fi

Mer om arbetsgivaren

Be vår planläggningschef Jarkko Lyytinen om mer information under augusti, jarkko.lyytinen(at)sibbo.fi

Utvecklings- och planläggningscentralen, Planläggningsenheten
Adress: Mårtensbyvägen 94, 04130 Sipoo

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!