Planläggare - Korsholms kommun

Korsholms kommuns planläggning söker en planläggare. Vi erbjuder en intressant och omväxlande tjänst som planläggare. Tjänsten gäller tillsvidare. Anställningen börjar 1.1.2021 eller enligt överenskommelse.

Till planläggarens huvudsakliga arbetsuppgifter hör att självständigt uppgöra detaljplaner och uppgifter som ansluter till detta, såsom kontakter till markägare, myndigheter och intressenter. Planläggaren är ansvarig för vissa detaljplaner. Du ansvarar för beredningen av nämndens beslut gällande dina planärenden. Planläggaren arbetar som en av avdelningens fyra planläggare. Planläggaren deltar också i vissa allmänna infomöten på kvällstid samt som sakkunnig vid nämndens möten.

Av den sökande förutsetts avlagd lantmäteritekniker- eller lantmäteriingenjörsexamen (YH) eller motsvarande samt tillräcklig erfarenhet av planläggningsuppgifter samt god social förmåga för att självständigt och framgångsrikt kunna sköta arbetsuppgifterna. Erfarenhet av kommunal förvaltning, kundservice och förtrogenhet med datatillämpningar ses som meriter.
En stor del av arbetsuppgifterna förutsätter mångsidig branscherfarenhet med tonvikt på detaljplanering samt kräver god kännedom om arbetsmetoder, krav och bestämmelser som gäller markplanering och utförandet av markplaner samt bestämmelser och lagstiftning gällande i första hand markanvändnings- och bygglagen.
Arbetet förutsätter kunskaper i Microsoft Office-program och allmänna goda datorkunskaper. Kunskaper i att använda dataprogram som hör till kommunalförvaltning och markplanering samt GIS-program beaktas vid val av tjänsteinnehavare.
Språkkrav som ställs är god förmåga att förstå, tala och skriva svenska. God förmåga att förstå och tala finska samt nöjaktig förmåga att i skrift använda finska.

Lön utbetalas enligt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal (TS). Den som väljs ska före anställningsförhållandet inleds lämna in ett godtagbart läkarintyg. Prövotiden är 6 månader.
Ansökan skall vara gjord via Kuntarekry senast 2.12.2020 kl. 15.00, arbetsnyckel 319 434 www.kuntarekry.fi eller sändas till planlaggning@korsholm.fi

Läs mer

http://www.korsholm.fi/arbete

Mer om arbetsgivaren

planläggningschef Barbara Påfs, tfn 06 327 7175, 044 727 7905, barbara.pafs@korsholm.fi.

Korsholms kommun, Koncerntjänster, Samhällsbyggnad, Planläggning
Adress: Centrumvägen 4, 65610 Mustasaari

Korsholms kommun är en tvåspråkig landsbygds- och skärgårdskommun i Vasaregionen med 19 400 invånare. Vårt strategiska mål är att vara växande och viljestark. I Korsholm är invånarna i centrum. Vår välfärd bygger på delaktiga och engagerade Korsholmare. Korsholms kommun erbjuder service av hög kvalitet, mångsidiga och unika boendemiljöer, ett rikt socialt kapital och välmående företag. I Korsholm är det nära överallt: till naturen, till servicen, till arbetsplatsen och ut i världen. Korsholms kommun har ca 1600 anställda inom olika sektorer. Välkommen med din ansökan till oss!