Planläggningschef - Korsholms kommun

Fortgående rekrytering
Är du intresserad av att vara delaktig i och utveckla markplaneringen i Finlands största landsortskommun med svenska som majoritetsspråk? Korsholm är en tvåspråkig, växande skärgårdskommun med boendemiljöer som hör till de trivsammaste i landet. Tag chansen - och ansök nu!

Samhällsbyggnad/planläggningen anställer en planläggningschef i tjänsteförhållande som gäller tillsvidare. Anställningen börjar enligt överenskommelse.
Som planläggningschef erbjuds du varierande och intressanta arbetsuppgifter inom ett brett område. Till din hjälp har du en engagerad personal och du får stöd i ditt arbete från samhällsbyggandens ledningsgrupp, där du ingår som en av medlemmarna.
Till planläggningschefen huvudsakliga arbetsuppgifter hör ansvaret för kommunens markanvändningsplanering och att fungera som kommunens planläggare enligt MBL § 20. Med framåtanda och entusiasmerande ledarstil leder du som planläggningschef personalen av 9 anställda och utvecklar verksamheten inom planläggningen. Planläggningschefen är budgetansvarig för uppgiftsområdet planläggning och ansvarar för kommunens markanskaffning.
Planläggningschefen bereder ärenden till samhällsbyggnadsnämnden och deltar även i andra kommunala möten samt vissa allmänna infomöten på kvällstid som sakkunnig i planläggningsärenden.

Av den sökande förutsetts vid teknisk yrkeshögskola avlagd lantmäteriingenjörsexamen (YH) eller annan lämplig högskoleexamen samt tillräcklig erfarenhet av planläggningsuppgifter. Erfarenhet av kommunal förvaltning och ledarskap ses som meriter.

Planläggningschefens arbetsuppgifter förutsätter god kännedom om arbetsmetoder, krav och bestämmelser som gäller markplanering och utförandet av markplaner samt bestämmelser och lagstiftning gällande fastighetsbildning, markanvändnings- och bygglagen, jordabalken samt lagen om upphandlingar. Arbetet förutsätter goda datorkunskaper. För kundrådgivningen fordras god social kompetens samt kunskaper om det kommunala beslutsfattandet.

Språkkrav som ställs är god förmåga att förstå, tala och skriva svenska. God förmåga att förstå och tala finska samt nöjaktig förmåga att i skrift använda finska.

Lön utbetalas enligt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal (TS). Den som väljs ska före anställningsförhållandet inleds lämna in ett godtagbart läkarintyg. Prövotiden är 6 månader.

Eftersom de två föregående rekryteringsannonserna inte lett till en anställning av planläggningschef, så tillämpas denna gång ett annorlunda rekryteringsförfarande. Ansökan kan göras via Kuntarekry arbetsnyckel 353 334, www.kuntarekry.fi eller sändas till planlaggning@korsholm.fi under den tid som rekryteringen är aktiv. Rekryteringen avbryts när anställning av en planläggningschef skett, dock senast 31.8.2021.

Läs mer

http://www.korsholm.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tekniska direktören Ben Antell, ben.antell@korsholm.fi, tfn 050 69618.

Lär dig mer om oss

Korsholms kommun, Koncerntjänster, Samhällsbyggnad

Korsholms kommun är en tvåspråkig landsbygds- och skärgårdskommun i Vasaregionen med 19 400 invånare. Vårt strategiska mål är att vara växande och viljestark. I Korsholm är invånarna i centrum. Vår välfärd bygger på delaktiga och engagerade Korsholmare. Korsholms kommun erbjuder service av hög kvalitet, mångsidiga och unika boendemiljöer, ett rikt socialt kapital och välmående företag. I Korsholm är det nära överallt: till naturen, till servicen, till arbetsplatsen och ut i världen. Korsholms kommun har ca 1600 anställda inom olika sektorer. Välkommen med din ansökan till oss!


Adress: Centrumvägen 4, 65610 Mustasaari

Rekommenderade jobb