Planläggningsingenjör - Malax kommun

Malax kommun söker en vikarierande planläggningsingenjör för tiden 1.12.2021-31.10.2022 eller enligt överenskommelse

Anställningen är heltid, men eventuella deltidsarrangemang kan även diskuteras.

Planläggningsingenjören ansvarar för kommunens planläggning innefattande bl.a. koordinering av detaljplane- och delgeneralplaneprocesser samt bereda planläggningsärenden inkl. utlåtanden till tekniska nämnden och kommunstyrelsen. Planläggningsingenjören ansvarar även för att uppgöra kommunens planläggningsöversikt.

Planläggningsingenjören har ett nära samarbete med kommunens tjänstemannaledning, förtroendevalda samt företag och invånare i kommunen i anslutning till planläggnings- och markpolitiska frågor.

Behörighetskrav är i enlighet med MBF § 3, det vill säga för planeringsuppgiften lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet med tanke på uppgiftens svårighetsgrad, t.ex. diplomingenjör, ingenjör eller tekniker som avlagt lämplig lantmäteriexamen.

Vi värdesätter erfarenhet av planläggning och god insyn i markanvändnings- och bygglagen och övriga lagar och förordningar som är väsentliga i planläggningsprocesserna samt av kommunalförvaltning och utvecklingsfrågor. Arbetet förutsätter även god samarbets- och kommunikationsförmåga. Planläggningsingenjören lyder under tekniska direktören.

Språkkrav är utmärkt förmåga att förstå, tala och skriva svenska och god förmåga att förstå, tala och skriva finska.

Vid utnämningen kan det bestämmas att tjänsten tillsätts med en prövotid på fyra månader. Godtagbart läkarintyg bör uppvisas före tillträdande.

Läs mer

http://www.malax.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Kommundirektör Jenny Malmsten, tel. 050 4372 447, jenny.malmsten@malax.fi och teknisk direktör John Södergran, tel. 050 430 4430, john.sodergran@malax.fi.

Lär dig mer om oss

Tekniska nämnden

Malax är en tvåspråkig kommun med huvudsakligen svenskspråkig befolkning, belägen ca 25 km söder om Vasa på den svenskösterbottniska kusten. I kommunen bor ungefär 5500 personer. Näringsstrukturen är främst jordbruk och småföretag. Kommunen erbjuder en inspirerande arbetsmiljö och god arbetsgemenskap för yrkesskickliga personer. Malax kommun är en rökfri kommun.


Adress: Malmgatan 5, 66100 Maalahti

Rekommenderade jobb