Skip to main content
test
Planläggningskoordinator - Kristinestad

Till uppgifterna hör att koordinera planläggningen, dvs. bland annat vara den som har
kontakten med planläggningskonsulter och intressenter, ansvara för att höranden sköts
skriftligt samt att publika möten ordnas.
Planläggningskoordinatorn ansvarar för uppdatering av planläggningsöversikten och planläggningsprogrammet.
Planläggningskoordinatorn bereder ärenden till stadsstyrelsens planläggningssektion.

Behörighetskraven är lämplig högskoleexamen eller i praktiken visad tillräcklig arbetserfarenhet och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde. Som merit räknas förutom uppgiftsområdet övrig erfarenhet av offentlig förvaltning.

Språkkravet är goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska. En prövotid om 6 månader kan tillämpas.
Tjänsten är på deltid (30 %), med möjlighet att arbetstiden utökas.
Innan tjänsten tillträds ska sökanden uppvisa en godtagbar utredning om sitt hälsotillstånd.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mila Segervall, stadsdirektör
Kontakt via sms eller e-post
Tel. 040 525 8523
mila.segervall@krs.fi

Lär dig mer om oss

Serviceområdet för tekniska tjänster

Kristinestads stad har anställda inom utbildningen, välfärden, tekniska sektorn och den allmänna förvaltningen som kontinuerligt vill utveckla stadens service och verksamhetssätt.

Som arbetsgivare vill staden bland annat satsa på att utveckla personalens kompetens och personalens välbefinnande genom att bland annat erbjuda möjligheter till fortbildning och distansarbete. På kontoret pratar vi både svenska och finska.

Välkommen med i gemenskapen!


Adress: Lappfjärdsvägen 8-10, 64100 Kristiinankaupunki
Kristinestad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb