Po:n ja lu:n musiikin ja uskonnon tuntiopettaja - Parikkalan kunta

Parikkalan kunnan Kirjolan koululle ja Parikkalan lukioon on haettavana määräaikainen perusopetuksen ja lukion yhteinen musiikin ja uskonnon tuntiopettaja aj. 9.8.2021 - 14.9.2021, kuitenkin enintään siihen saakka kun viran vakituinen hoitaja palaa töihin.

Tulevana lukuvuonna 2021 - 2022 viikkotuntimäärä on n. 18 tuntia.

Kelpoisuusehtona on aineenopettajan kelpoisuus, joka on määritelty opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetussa asetuksessa (986/14.12.1998, 865/3.11.2005). Palkka määräytyy OVTES:n ja tehtävien vaativuuden arvioinnin mukaisesti. Mikäli päteviä hakijoita ei ole, myös muodollista pätevyyttä vailla olevat huomioidaan.

Hakemukset työavaimella nro 371506 Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakuaika päättyy 1.8.2021.

Lisätietoja

http://www.parikkala.fi
http://www.parikkala.fi/fi/Koulut

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Janne Hirvonen, rehtori 044 781 1241

Lisätietoja

Parikkalan kunta, Sivistyspalvelut, Perusopetus

Kirjolan koulu ja Parikkalan lukio sijaitsee Parikkalan keskustassa. Koulurakennuksessa työskentelee oppilaita alakoululaisista lukiolaisiin. Tällä hetkellä perusopetuksessa on 262 oppilasta ja lukiossa 42 opiskelijaa.

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Erityisopetusta annetaan osa-aikaisena erityisopetuksen, pienryhmäopetuksen sekä ala- ja yläkoulun yhteisen luokkamuotoisen erityisopetuksen avulla.

Parikkalan lukio on pieni, mutta vahva yleislukio, joka tarjoaa perusopetuksen päättäneille nuorille tasokkaan ja innostavan opiskeluyhteisön. Tuemme opiskelijoitamme kasvamaan kulttuuritaustaansa arvostaviksi, rehellisiksi ja ahkeriksi ihmisiksi. Ohjaamme heitä toimimaan rakentavasti ja suvaitsevasti yhteisössä ja kantamaan vastuuta omasta elämästään ja muista ihmisistä. Kannustamme opiskelijoitamme kasvamaan monipuolisesti itseään kehittäviksi, kriittisesti ajatteleviksi kansalaisiksi.


Osoite: Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala
Parikkalan kunta - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb