Programrådgivare - Vasa stad

Vi söker en programrådgivare för informationsproduktion i anknytning till Vamias studerandeförvaltning samt för analysering av informationsöverföringen för tiden 19.10.2020-31.12.2021.

Det huvudsakliga arbetsredskapet är elevförvaltningssystemet Studenta och den information om verksamheten som har sparats i systemet. Arbetsuppgiften består av att analysera den informationsöverföring som görs till UKM/UBS riksomfattande system (KOSKI och eHOKS) samt att leta efter avvikelser som eventuellt förekommer i dem.

I ditt arbete ger du anvisningar och råd samt konsulterar personalen i frågor som anknyter till användningen av programvaran. Till din uppgift hör också att utarbeta och uppdatera stödmaterial som riktas till användarna t.ex. skriftliga anvisningar. Vidare är du med och utvecklar verktyg och verksamhetssätt.

Språkkunskapskrav är kunskaper i finska och svenska.

Vi förutsätter lämplig högskoleexamen, goda kunskaper i informationsteknik och att du kan tillägna dig ny information samt ett systematiskt sätt att arbeta. God samarbetsförmåga och tydlig kommunikation samt god förmåga att tåla stress också vid arbete i snabbt tempo.

Vi värdesätter även mångsidig kännedom om system och kännedom om yrkesutbildning samt kunskaper i det andra inhemska språket.

Vi erbjuder ett intressant och utmanande arbete i en dynamisk omgivning samt goda och moderna arbetsredskap.

Den uppgiftsbaserade lönen är 2622,58 euro/mån.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd.

Intervjuerna hålls vecka 41.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Biträdande rektor Johan Lindman, tfn. 040-549 7440
johan.lindman(at)vamia.fi

Bildningssektorn/Vamia
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.