Projektarbetare (ESR-projekt) - Vasa stad

Projektarbetare (ESR-projekt) - Vasa stad

Vasa stad söker två visstidsanställda projektarbetare inom ESR-projektet Delaktighetssteg för sysselsättningsstigar för tiden 1.9.2019-30.4.2020.

Projektets mål är att främja arbets- och funktionsförmågan hos utslagningshotade personer som är arbetslösa och utanför arbetslivet. Målet är att personerna ska kunna avancera till rehabilitering, utbildning och sysselsättning. Projektets åtgärder förverkligas huvudsakligen i stadsdelarna Vöråstan och Korsnäståget.
Behörighetsvillkor är lämplig examen, t.ex. socionom (YHS), närvårdare eller annan lämplig utbildning.

Språkkunskapskrav är goda muntliga kunskaper i finska.

Vi värdesätter god samarbets- och växelverkansförmåga samt ett ansvarskännande utvecklingsgrepp. Den sökande ska ha förmåga till att utföra arbete och planering av funktioner både självständigt och i grupp. Erfarenhet av möten med olika människor samt tidigare erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter anses meriterande. Andra språkkunskaper räknas som merit

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi
https://www.vaasa.fi/sv/utvecklande-av-staden/projekt/delaktighetssteg-for-sysselsattningsstigar-esf-projekt-2017-2020

Bostadschef Jonas Nylén tfn. 040 139 3617

Fastighetssektorn
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Vasa är en vacker, historisk stad där det finns någonting för var och en. I Nordens energihuvudstad finns många arbetsplatser, många olika studiemöjligheter och mångsidiga fritidsaktiviteter. Vackra landskap, hav, kultur och energi. Den internationella, genuint tvåspråkiga staden har 67 000 invånare. Vasa och regionen runt om hör till Finlands mest framgångsrika områden, som erbjuder dig möjligheter till nästan vad som helst.
Vi är Vasaregionens största arbetsgivare. Hos oss arbetar cirka 6000 experter inom olika branscher. En kundorienterad, innovativ och nätverksbaserad organisationskultur skapar grunden för gott samarbete. Som arbetsgivare satsar vi på coachande ledarskap och personalens välbefinnande.

Mer om arbetsgivaren