Skip to main content
test
Projektarbetare för krävande särskilt stöd - Borgå stad

Är du nyfiken, öppen och motiverad? Om du dessutom är intresserad av att vara med och utveckla undervisningen och lärmiljön i den tvåspråkiga staden Borgå, då är du den projektarbetare vi söker!

Utvecklingskoordinatorns uppgift är att stöda skolorna i arbetet med att utveckla undervisningsarrangemang och stödformer som främjar en inkluderande verksamhetsmiljö där alla har möjlighet att vara delaktiga.

Utbildningsstyrelsen har beviljat statligt specialunderstöd för Borgå stads svensk- och finskspråkiga utbildningstjänsters samt utbildningstjänsternas i Lovisa och Raseborg gemensamma utvecklingsarbete gällande krävande särskilt stöd.

För projektet söks nu en svenskspråkig utvecklingskoordinator för tiden 1.9.2022-30.4.2023.

Koordinatorns centralaste uppgift är att stöda Borgås, Lovisas och Raseborgs svenskspråkiga skolors inklusionsfrämjande utvecklingsarbete. Målgruppen är elever med medelsvår eller svår kognitiv funktionsnedsättning. Koordinatorns arbete sker i mångprofessionella team och i tätt samarbete med den finskspråkiga utvecklingskoordinatorn samt med utbildningstjänsternas ledning. Koordinatorn arbetar till största delen i Borgå, men även delvis i Lovisa och Raseborg.

Behörighetsvillkor är magisterexamen i pedagogik. Om du har starkt specialpedagogiskt kunnande kring elever med kognitiv funktionsnedsättning, är motiverad, initiativrik och samarbetskunnig samt har förmåga att arbeta självständigt, är du den person vi söker. Som merit räknas tidigare erfarenhet av utvecklingsarbete och av mångprofessionellt nätverkssamarbete.
Som utvecklingskoordinator behöver du ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt nöjaktiga kunskaper i finska.

Examensbetygen som visar behörigheten ska uppvisas i samband med en eventuell intervju. Straffregisterutdrag för arbete med barn (504/2002) bör uppvisas innan arbetet inleds. Prövotid omfattande fyra månader tillämpas.

Lämna in din ansökan senast 1.8.2022 kl.15 via länken Sök nu länken.
Tidigare ansökningar beaktas.

För tilläggsinformation kontakta rektor för elevstöd och välmående Anne Smolander tfn 040 480 1320 anne.smolander@edu.porvoo.fi

Läs mer

https://www.porvoo.fi/sv/fostran-och-utbildning/grundlaggande-utbildning/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

För tilläggsinformation kontakta rektor för elevstöd och välmående Anne Smolander tfn 040 480 1320 anne.smolander@edu.porvoo.fi

Lär dig mer om oss

Svenska utbildningstjänster

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Borgå, 06100 Porvoo
Borgå stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb