PROJEKTCHEF - Raseborg stad

Raseborgs å projektet är ett flerårigt projekt, i vilket man planerar och genomför konkreta vattenvårdsåtgärder. Huvudmålsättningen är att avsevärt minska mängden näringsämnen som kommer ut i havet via ån. Dessutom strävar man till att förbättra rekreationsvärdena, att fisk- och sjöfågelbestånden ska återhämta sig och att höja miljömedvetenheten inom jordbruket.

Projektet startade år 2018. Under de första åren har man bl.a. förberett en naturenlig grundtorrläggning vid ån, behandlat åkrar med jordförbättringsmedel som har en vattenvårdseffekt samt gjort upp en plan för minskande av näringsbelastning som täcker hela avrinningsområdet. Projektet fortsätter verkställa denna plan i samarbete med markägare. Projektfinansiering har beviljats till slutet av år 2021. Tilläggsinformation om projektet finns på adressen www.raseborg.fi/raseborgsa

Arbetsbeskrivning:
Projektchefen ansvarar för att projektet genomförs i enlighet med projektplanen.
Projektchefen ansvarar för kommunikationen mellan olika parter.
Projektchefen producerar informationsmaterial, förbereder upphandlingar och eventuella tillståndsansökningar.
Projektchefen ansvarar för projektets ekonomi, rapportering samt eventuell ansökning av tilläggsfinansiering.

Projektchefen arbetar vid Raseborgs miljöbyrå i samarbete med det övriga miljöteamet.

Vi förutsätter:
Av den sökande förutsätter vi en för uppgiften lämplig högskoleutbildning. Den valda skall ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken. Vi önskar att du har erfarenhet i att framgångsrikt leda motsvarande projekt. Som merit räknas kännedom om jordbruk och eller miljö- och vattenvård i anslutning till det. Du bör vara initiativrik, aktiv och självständig samt ha god interaktionsförmåga och förmåga att tillgodogöra dig ny information. Du bör ha körkort.

Arbetets varaktighet: 1 år 4 månader. Prövotiden är 4 månader.
Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal (TS) tillämpas.

Ansökningar: www.kuntarekry.fi eller per post: Planläggnings- och miljöavdelning, Raseborgs stad, PB 58, 10611 Raseborg.

Mer om arbetsgivaren

Tilläggsuppgifter ges av projektchef Minttu Peuraniemi, tfn 019 289 2270 och miljöchef Maria Eriksson, tfn 019 289 2375. Förfrågningar senast 3.7.2020

Tekniska sektorn
Adress: Raseborgsvägen 37, 10650 Tammisaari

Raseborgs stad är belägen halvvägs mellan Helsingfors och Åbo, med bra boende, kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Staden bildades 2009 av Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun. Staden har omkring 28 000 invånare, varav 65 procent är svenskspråkiga och 31,5 procent finskspråkiga. Den natursköna skärgården, bruken i Billnäs och Fiskars samt Svartå slott är utmärkande för staden. Här är tryggt att leva och bo. Staden är regionens största arbetsgivare med cirka 1 900 anställda. Staden är en rökfri arbetsplats.

Raaseporin kaupunki sijaitsee Helsingin ja Turun puolivälissä, hyvien asumismahdollisuuksien ja kulkuyhteyksien päässä. Kaupunki muodostettiin Tammisaaren ja Karjaan kaupungeista ja Pohjan kunnasta vuonna 2009. Kaupungissa on noin 28 000 asukasta, joista 65 prosenttia puhuu äidinkielenään ruotsia ja 31,5 prosenttia suomea. Kaupungille antavat leimansa luonnonkaunis saaristo, Billnäsin ja Fiskarsin ruukit sekä Mustion linna. Täällä on turvallista elää ja asua. Kaupunki on alueen suurin työnantaja, työntekijöitä on noin 1 900. Kaupunki on savuton työpaikka.

Raseborg stad - Rökfri arbetsplats Raseborg stad - UNICEF en barnvänlig kommun