Projektchef för investeringsprojekt - Raseborg stad

Projektchef för investeringsprojekt - Raseborg stad

Ansökningstiden förlängts.

Projektchefen fungerar som ledare i stadens investeringsprojekt och mindre byggnadsprojekt. Beroende på valda personens utbildning och yrkeskunskap, jobbar man huvudsakligen med stadens infrastruktur, kommunalteknik, gator, parker och idrottsanläggningar eller byggnader och husteknik. På tekniska sektorn jobbar vi flexibelt över yrkesgruppsgränser, vilket betyder att personen i fråga måste ha goda förutsättningar och motivation att lära in sig i nya branscher inom sektorn.
Projektchefen arbetar som aktiv och central medlem i stadens investeringsgrupp och deltar i långsiktig planering av investeringar och tar helhetsansvar för de egna projektens genomförande, ur både ekonomisk och teknisk synvinkel.
Projektledningskunskaper och sociala kunskaper är centrala för framgångsrikt utövande i den här rollen. På byggplatsen ansvarar Du för övervakning av planenligt byggande samt för anskaffning av alla behövliga lov, ansvarar för val av lämpliga arbetsmaskiner och material, gör behövliga anskaffningar och fungerar som arbetsledare för entreprenörers arbetsinsats samt för den egna personalen som jobbar med i projektet.

Du övervakar projektekonomin, granskar inkommande fakturors riktighet och deltar aktivt i planering av upphandlingar och övervakning av avtal.

Behörighetskraven
- Lämplig utbildning (yrkeshögskoleexamen i byggnadsteknik, ingenjör, byggmästare eller motsvarande relevant utbildning ) inom infra- eller husbyggnadsteknik är nödvändig samt
- mångsidig arbetserfarenhet inom byggnadsbranschen
- några års erfarenhet av arbetsledar-/projektledarroll är till din fördel.
Vårt team är tvåspråkigt, därför krävs goda språkkunskaper i det ena inhemska språket och nöjaktiga i det andra. B-körkort är nödvändig.
Alla uppgifter kräver förmåga och vilja att arbeta utomhus och i team, också utanför vanlig arbetstid, samt delta i stadens beredskapsarbete.
Är du självständig, social, initiativtagande byggbranschens yrkesperson och har positiv inställning till arbete? Då kanske du är den vi söker till vårt team!

Tidigare ankomna ansökningar beaktas

Teknisk direktör Jan Gröndahl, tfn 019 289 2550
Tf. chef för administrativa tjänster Jens Rosendal, tfn 019 289 2522

Raaseporin kaupunki, Tekninen toimiala, Hallinto
Adress: Raseborgsvägen 37, 10650 Tammisaari

Raseborg skapades 1.1.2009 då Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun gick samman och bildade Raseborgs stad. Namnet härstammar från det medeltida slottet Raseborg som omnämns första gången i historiska dokument år 1378.
Raseborgs stad ligger ca 76 km väster om Helsingfors (till Karis) och ca 111 km sydost om Åbo (till Ekenäs). Till Raseborg kan du komma med bil, buss, tåg eller båt
Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats

Mer om arbetsgivaren