Projektchef - Lohjan kaupunki

Vi söker en projektchef till Lojo stads lokalcentral.

Kom och utveckla ny- och reparationsbyggandet vid Lojo stads lokalcentral.

Som projektchef ansvarar du för byggherreverksamheten för separat utvalda projekt tillsammans med lokalchefen och övervakare av objekt från projektplaneringen till slutet av garantitiden. Lojo stads husbyggnadsinvesteringar år 2021 är cirka 33 milj. euro.

Till dina uppgifter som projektchef hör att ta hand om krävande byggherre- och övervakningsuppgifter inom renovering och nybyggande.
Du är involverad i de olika faserna av byggherreprojekten, från projektplaneringen till den tekniska genomförandeplaneringen samt till själva byggandet till slutet av garantifasen.

Lokalcentralen är en teambaserad ny organisation som inledde sin verksamhet i början av 2020.
Lokalcentralen tar hand om reparations- och nybyggandet samt disponentverksamheten, fastighetsskötseln och -underhållet för stadens fastigheter. Antalet medarbetare är 57 och antalet fastigheter som ska skötas är 230.

Vi uppskattar utöver erfarenhet av byggherreverksamhet även mångsidig arbetserfarenhet inom branschen, en utvecklingsinriktad inställning och goda interaktionsfärdigheter samt förmåga att arbeta självständigt som beställarens representant i byggprojekt.

Vi förutsätter ett professionellt och engagerat arbetssätt, smidig muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga samt IT- och programvana.
Kännedom om upphandlingslagen samt behörighetsutbildning för byggherrar och FISE-behörighet är meriterande.

Arbetstid: Kontorsarbetstid på 36,25 t/vecka. Dessutom ska man ha tillgång till egen bil.

Lokalcentralen är en teambaserad ny organisation som inledde sin verksamhet i början av 2020. Lokalcentralen tar hand om reparations- och nybyggandet samt disponentverksamheten, fastighetsskötseln och -underhållet för stadens fastigheter. Antalet medarbetare är 57 och antalet fastigheter som ska skötas är 230.

Behörighetsvillkor: Ingenjör (YH) (i husbyggnadsteknik) eller ingenjörsexamen på husbyggnadslinjen vid en teknisk läroanstalt samt minst fem års arbetserfarenhet inom branschen. En begränsad säkerhetsutredning kan göras om den som väljs.
Vid en eventuell intervju ska man visa upp examensbetyg och arbetsintyg i original.

Lönen 4293,75€/mån., fastställs enligt tekniska avtalet. I befattningen iakttas en prövotid på sex (6) månader. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s verksamhetsställe i Lojo.

Intervjuerna hålls vecka 22-23.

Mer information ges av:
Kari Komonen tfn. 044 369 4477, kari.komonen@lohja.fi
Pasi Perämäki puh. 050 527 6194, pasi.peramaki@lohja.fi

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 21.5.2021 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-06-30-21. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lära dig mer om oss

Lojo Stad, Serviceproduktion
Adress: Liessaarigatan 2, 08100 Lohja
Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats

Suggested jobs