test
Projektchef Raseborgs Vatten - Raseborg stad

Affärsverket Raseborgs Vatten sköter om vattenförsörjningen inom verksamhetsområdet i Raseborg, från Bromarv i väster till Fiskars och Svartå i öster. Vi betjänar idag ca. 6 700 fastigheter och hos oss jobbar idag 20 personer. Du har nu möjlighet att bli en av oss!

Som projektchef kommer Du i huvudsak att leda och utveckla en stor del av affärsverkets investerings- och saneringsprojekt kopplade till ledningsnätet för vatten och avlopp. Till arbetsuppgifterna hör bl.a att leda planeringen, begära anbud och övervaka vattenförsörjningsprojekt. Du bör också vara beredd att utföra andra arbetsuppgifter.
Arbetet förutsätter
- initiativförmåga och ett självständigt arbetssätt
- förmåga att uppfatta stora helheter och innovativitet
- god samarbetsförmåga och målmedvetenhet
- kundvänlighet och positiv inställning till nya utmaningar

För att kunna sköta jobbet framgångsrikt behöver du ha en lämplig utbildning, till exempel yrkeshögskoleexamen eller motsvarande examen t.ex på institutnivå. I jobbet behöver du ett körkort.
Du behöver också goda kunskaper (i tal och skrift) i båda inhemska språken.
Vi värdesätter därtill tidigare arbetserfarenhet från vattentjänstbranschen samt erfarenhet av projektledning.

Läs mer

https://www.raseborg.fi/boende-och-miljo/raseborgs-vatten/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

vattenverkets direktör Klara Eklund tfn. 019 289 2303, klara.eklund@raseborg.fi

Lär dig mer om oss

Raaseporin kaupunki, Raaseporin vesi

Raseborgs stad är belägen halvvägs mellan Helsingfors och Åbo, med bra boende, kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Staden bildades 2009 av Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun. Staden har omkring 28 000 invånare, varav 65 procent är svenskspråkiga och 31,5 procent finskspråkiga. Den natursköna skärgården, bruken i Billnäs och Fiskars samt Svartå slott är utmärkande för staden. Här är tryggt att leva och bo. Staden är regionens största arbetsgivare med cirka 1 900 anställda. Staden är en rökfri arbetsplats.

Raaseporin kaupunki sijaitsee Helsingin ja Turun puolivälissä, hyvien asumismahdollisuuksien ja kulkuyhteyksien päässä. Kaupunki muodostettiin Tammisaaren ja Karjaan kaupungeista ja Pohjan kunnasta vuonna 2009. Kaupungissa on noin 28 000 asukasta, joista 65 prosenttia puhuu äidinkielenään ruotsia ja 31,5 prosenttia suomea. Kaupungille antavat leimansa luonnonkaunis saaristo, Billnäsin ja Fiskarsin ruukit sekä Mustion linna. Täällä on turvallista elää ja asua. Kaupunki on alueen suurin työnantaja, työntekijöitä on noin 1 900. Kaupunki on savuton työpaikka.


Adress: Pehr Sommars gata 8, 10600 Tammisaari
Raseborg stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb