Projektiasiantuntija (Digi2Market, SilverEconomy) - Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

Projektiasiantuntija (Digi2Market, SilverEconomy)

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy hakee

PROJEKTIASIANTUNTIJAA määräaikaiseen työsuhteeseen ajalla 1.9.2019-31.8.2021

Digi2Market - Digital access to markets for sustainable rural business sekä Silver Economy - Turning The Silver Tsunami In to A Silver Lining -hankkeisiin 1.9.2019-31.8.2021. Tehtävä on kokoaikainen. Valinta on ehdollinen, kunnes rahoittaja on hyväksynyt Silver Economy -hankkeen muutosesityksen. Hankkeita rahoittaa Euroopan unioni, D2M on Northern Periphery and Arctic Programme (NPA) ja Silver Economy on kv-ESR-rahoitteinen.

D2M-hanke kehittää innovatiivisia ja digitaalista teknologiaa hyödyntäviä työkaluja pk-yritysten tarpeisiin ja edistää virtuaalitodellisuuden keinoin pk-yritysten ja yritysklustereiden markkinointia. Hanke kohdentuu uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntäville ja jalostaville sektoreille.
Silver Economy -hanke vahvistaa alueen yritysten osaamista, innovaatiokykyä ja muutostilanteiden ennakointia kehittämällä ja konkreettisesti luomalla alueelle uusia 50+ tuotteita ja palveluja. Hankkeessa vahvistetaan yritysten tietoa Silver Economy -teemasta, toteutetaan palvelu-ja markkinointipilotteja sekä lisätään yritysten palvelumuotoilu- ja liiketoimintaosaamista.

Keskeisimpiä työtehtäviä ovat:
- asiantuntijatehtävät ympäristöjohtamisen, liiketalouden/markkinoinnin, viestintäteknologioiden sekä ikäystävällisten palveluiden teemoissa ja toimenpiteiden toteutuksessa,
- organisoida hankkeiden kohderyhmille kohdistuvia tapahtumia, ohjaus-, koulutus- ja valmennustoimintaa sekä työstää näihin liittyviä materiaaleja ja menetelmiä,
- laaja-alainen raportointi sekä sähköisen ja kirjallisen viestinnän toteuttaminen,
- osallistuminen yhteistyöhön kansainvälisten kumppaneiden kanssa sekä
- osallistua yritysyhteistyössä toteuttavien pilottien toteutukseen.

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä markkinoinnin, markkinointiviestinnän ja digitaalisen alan tuntemusta.

Painotamme valinnassa:
- hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa,
- hyviä vuorovaikutus-, viestintä- ja sosiaalisen median taitoja,
- kykyä työskennellä tiimissä, joustavuutta ja kehittämisvalmiutta,
- itsensä johtamisen taitoja sekä tehtävien organisointi- ja priorisointikykyä,
- työmenetelmien ja -välineiden hallintaa sekä
- tarkkaa ja huolellista työotetta.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan Karelia-ammattikorkeakoulun projektihenkilöstön palkkaus-perusteiden mukaisesti.

Jätä hakemus ansioluetteloineen perjantaihin 9.8.2019 klo 15.00 mennessä kuntarekry.fi

Lisätietoja

http://www.karelia.fi

Lisätietoja antavat:
17.7. klo 12-15 ja 22.7. klo 10-13 välisinä aikoina projektipäällikkö Marja-Liisa Ruotsalainen (Digi2Market), puh. 050-5970882
29.7. alkaen projektipäällikkö Tanja Rimpelä (Silver Economy), puh. 050-3379287
9.8. henkilöstöpäällikkö Jaana Tolkki, puh. 050-4087932.
http://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/projektit

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
Osoite: Tikkarinne 9, 80200 Joensuu

Karelia-ammattikorkeakoulu on vetovoimainen ja kansainvälinen korkeakouluyhteisö, josta valmistuu osaavia ammattilaisia työelämän tarpeisiin. Karelia on myös laadukas, sitoutunut ja ketterä kumppani, joka tekee tiivistä yhteistyötä erilaisissa kehitys- ja tutkimushankkeissa alueen yritysten ja muiden oppilaitosten kanssa.

Tutustu työnantajaan