Skip to main content
test
Projektiasiantuntija: kehittämisyksikkö, Joensuu; määräaikainen (id6184) - Siun sote

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON

Siun sotessa on haettavana 17.05.2022 mennessä projektiasiantuntija määräaikainen tehtävä 30.4.2023 saakka.

Oletko kiinnostunut ikäihmisten kotona asumista tukevien asumisen ratkaisujen ja palveluiden kehittämistä? Siun soten alueella asuu paljon ikääntyviä ihmisiä, jotka tarvitsevat ja tulevat jatkossa tarvitsemaan erilaisia tuetun asumisen vaihtoehtoja. Ympäristöministeriö käynnisti keväällä toimenpideohjelman vuosille 2020—2022 ikääntyneiden asuinolojen parantamiseksi. Ohjelmassa tuetaan ikääntyneiden ihmisten sekä kuntien asumisen ennakointia ja varautumista, sekä ikäystävällisen asumisen ja asuinympäristöjen kehittämistä. Toimenpideohjelma on osa poikkihallinnollista Ikäohjelmaa.

Ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa tuotetaan Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta, sekä kaikkia erityisryhmiä koskevan asumisen suunnitelmaan ikäosio. Suunnitelmassa tullaan huomioimaan alueen hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen näkökulmat niin kunta- kuin hyvinvointialueen tasoilla. Suunnitelman ikäosiossa keskitytään Iäkkäiden kotona asumisen tukemiseen ja asuinympäristön kehittämiseen ikäystävälliseksi, sekä edesauttamaan iäkkäiden ihmisten liikkumista, palvelujen saantia, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.

Projektiasiantuntijan tehtävänä on vastata suunnitelmasta ikäosion kirjoittamisen tueksi tarvittavan yhteistyörakenteen ja työryhmän kokoamisesta ja työskentelyn fasilitoinnista. Keskeisiin työtehtäviin kuluu ikäosion konkreettinen kirjoitustyö ja huolehtia siitä, että osio käsitellään kaikissa tarvittavissa päätöksentekoinstansseissa asianmukaisesti. Työ sijoittuu organisatorisesti Siun soten kehittämisyksikköön.

Tehtävä tarjoaa joustavan ja monipuolisen työnkuvan. Tehtävässä voi vaikuttaa oman työn sisältöön, työn tekemisen tapoihin ja ajankäyttöön. Projektiasiantuntija työskentelet osana kokenutta ja osaavaa monitoimijaista ammattilaisten joukkoa.

Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Hakijalta edellytetään kokemusta ikääntyneiden asumisen kehittämisestä ja suunnittelusta, sekä Kansallinen ikäohjelman tuntemusta. Työssä menestymiseen tarvitaan vahvaa kykyä selvitä itsenäisestä työstä, oma-aloitteisuutta, kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia, hyviä vuorovaikutustaitoja ja rohkeaa työotetta. Eduksi lasketaan julkishallinnon ja talouden tuntemus. Tehtävä täytetään sopimuksen mukaan. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkka on 3554,54 €. Tehtävässä on neljän (4) kuukauden koeaika.

Mikäli haluat tarkemmin tietää projektiasiantuntijan työstä hankkeessa, voit olla yhteydessä hankkeen projektipäällikkö Marko Auviseen, marko.auvinen@siunsote.fi

Tehtävään haetaan sähköisesti.

Joensuussa 3.5.2022

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Tervetuloa Siun soten ammattilaisten joukkoon! Siun sote tuottaa sosiaali- ja terveyshuollon integroituja palveluja koko Pohjois-Karjalan maakunnan alueelle. Olemme Pohjois-Karjalan suurin työnantaja ja meillä työskentelee noin 7400 sote-alan ammattilaista.

Tutustu työnantajaan
  • Siun sote
  • Työpaikka
  • siso-6184
  • 3.5.2022 - 17.5.2022 23:59
  • JoensuuPohjois-Karjala

Lisätietoja

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Siun sote - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb