Projektikoordinaattori (2 henkilöä) - Lahden kaupunki

Tule PROJEKTIKOORDINAATTORIKSI sivistyspalvelujen seudullisen kehittämisen tiimiin!

Perusopetukseen sitouttavan kouluyhteisötyön kehittämisen alueellinen pilotointi Päijät-Hämeessä vuosien 2021-2023 aikana on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke. Lahden kaupunki koordinoi yhteistä seudullista hanketta, jossa ovat mukana kaikki Päijät-Hämeen kymmenen kuntaa. Tämä rekrytointi koskee kahden opetusvelvollisuuteen sitomattoman kasvatus- ja/tai sosiaalialan henkilöstöön kuuluvan rekrytointia, joiden tehtävänä on kehittää ja toteuttaa sitouttavan kouluyhteisötyön mallia paikallisella tasolla. Hankkeeseen palkataan kokonaisuudessaan kolme henkilöä.

Projektikoordinaattoreiden tehtävänä on mm.
- kehittää yhteistyössä monialaisten toimijoiden kanssa Päijät-Hämeeseen yhtenäisen poissaoloihin puuttumisen mallin, joka sisältää poissaolojen ennaltaehkäisyn, seurannan ja puuttumisen tasot
- toteuttaa koulukohtaisia dialogisia keskustelutilaisuuksia yhteistyössä huoltajien, koulun henkilöstön ja oppilaiden kanssa koulun yhteisöllisyyden ja toimintakulttuurin vahvistamiseksi
- toteuttaa poissaoloihin puuttumiseen liittyviä vertaistuki-vanhempainiltoja alueen kunnissa
- tukea opetushenkilöstön osaamista ja oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamista
- tehdä monialaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä oppilaiden sitouttavan koulutyön tukemiseksi
- ylläpitää verkostoyhteistyötä ja tukee kuntien kouluja kehittämistyössä
- osallistua OKM:n pilottitoimintaan ja Karvin arviointitoimintaan.

Odotamme hakijalta tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Projektikoordinaattorin työssä onnistuminen edellyttää sosiaalipedagogista ja/tai yhteisöpedagogista osaamista, taitoa tukea opetushenkilöstön osaamista ja oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistumista, moniammatillisen yhteistyön, verkostotyön ja osallisuustyön taitoja.

Projektikoordinaattorin keskeisiä ominaisuuksia ovat lisäksi motivointi- ja kannustamistaidot, organisointi- ja yhteistyökyky sekä hyvät vuorovaikutustaidot.

Tehtävät täytetään määräaikaisena ajalle 1.9.2021 tai sopimuksen mukaan - 31.7.2023. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. Palkkaus määräytyy KVTES:in mukaan ja tehtäväkohtainen palkka on 3 225,37 €/kk.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 4.8.2021 klo 15.00.

Seudullisen kehittämisen yksikkö kuuluu Lahden kaupungin sivistyksen palvelualueelle, ja vastaa sivistyspalveluiden seudullisesta kehittämisestä kuntien yhteistoimintasopimukseen perustuen. Seudullinen yhteistoiminta kattaa kaikki Päijät-Hämeen kymmenen kuntaa.

Lisätietoja

http://www.lahti.fi
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa 3.8.2021 kehittämispäällikkö Anjariitta Carlson, p. 050 398 5751, anjariitta.carlson@lahti.fi

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Sivistyksen palvelualue, Seudullinen kehittäminen

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Rekommenderade jobb