Projektikoordinaattori (2 henkilöä) - Lahden kaupunki

Tule PROJEKTIKOORDINAATTORIKSI sivistyspalvelujen seudullisen kehittämisen tiimiin!

Oppimisen tuen ja inkluusion kehittäminen varhaiskasvatuksessa Päijät-Hämeen kuntaverkostossa 2021-2022 on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke. Kehittämistoiminta toteutetaan kahdeksan kunnan yhteistyönä. Hankkeeseen palkataan kehittämistoimintaa koordinoiva työpari.

Projektikoordinaattoreiden tehtävänä on mm.
- varhaiskasvatuksen oppimisen tukeen keskittyvän kehittämistyön suunnittelu ja koordinointi
- yhteistyö kehittämistyöhön osallistuvien kuntien varhaiskasvatuksen ja esi - ja perusopetuksen toimijoiden sekä yhteistyötahojen kanssa
- varhaisen tuen konsultaatiomallin kehittäminen moniammatillisena yhteistyönä
- kehittämistyön tulosten arviointi, raportointi ja valtakunnallinen levittäminen.

Odotamme hakijalta tehtävään soveltuva korkeakoulututkintoa. Projektikoordinaattorin työssä onnistuminen edellyttää varhaiskasvatuksen pedagogiikan osaamista ja toimintaympäristön tuntemusta, varhaiserityispedagogiikan osaamista, verkostoyhteistyön sekä projektityön osaamista.

Projektikoordinaattorin keskeisiä ominaisuuksia ovat lisäksi hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutus- sekä verkostotyötaidot. Merkittävässä roolissa tehtävässä on kehittämistyössä mukana olevien motivoiminen, innostaminen ja kannustaminen kehittämistyön edistämiseksi. Työssä tarvitaan hyviä neuvottelutaitoja ja ratkaisukeskeistä työskentelyotetta.

Tehtävät täytetään määräaikaisena ajalle 1.9.2021 tai sopimuksen mukaan - 31.12.2022. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. Palkkaus määräytyy KVTES:in mukaan ja tehtäväkohtainen palkka on 3 225,37 €/kk.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 4.8.2021 klo 15.00.

Seudullisen kehittämisen yksikkö kuuluu Lahden kaupungin sivistyksen palvelualueelle, ja vastaa sivistyspalveluiden seudullisesta kehittämisestä kuntien yhteistoimintasopimukseen perustuen. Seudullinen yhteistoiminta kattaa kaikki Päijät-Hämeen kymmenen kuntaa.

Lisätietoja

http://www.lahti.fi
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa 3.8.2021 kehittämispäällikkö Anjariitta Carlson, p. 050 398 5751, anjariitta.carlson@lahti.fi

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Sivistyksen palvelualue, Seudullinen kehittäminen

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Rekommenderade jobb