Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on haettavana määräaikainen projektikoordinaattorin toimi valtionavusteiseen hankkeeseen ajalle 1.10.2020-31.8.2021. Hankkeen tarkoituksena on käynnistää Raahen seutukunnassa ohjaus- ja neuvontapalvelut maahanmuuttajille. Työn sijoituspaikka on työsuhteen alkaessa perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosalueella, aikuissosiaalityössä.

Aikuissosiaalityössä työskentelee 8 sosiaaliohjaajaa, sosiaalityöntekijä, kuntouttavan työtoiminnan koordinaattori, työhönvalmentaja, sosiaalisen kuntouksen ohjaaja sekä 3 asiakassihteeriä. Aikuissosiaalityössä järjestetään sosiaalityöhön, työllistämistä edistäviin toimiin, sosiaaliseen kuntoutukseen ja taloudelliseen tukeen liittyviä palveluja. Tarjoamme sinulle innokkaasti työtä kehittävän työyhteisön sekä aktiivisen ja sitoutuneen yhteistyöverkoston.

Hankkeen tavoitteena on käynnistää seutukunnan alueen kaikille maahanmuuttajille suunnattu monialainen ohjaus- ja neuvontapalveluverkosto ja kehittää asiakastarpeisiin vastaavia palvelumuotoja, koordinoida palveluita ja kehittää niiden saatavuutta ja kerätä ohjaus- ja neuvontapalveluiden käytöstä kuntakohtaista tietoa palveluiden kehittämisen ja päätöksenteon pohjaksi. Hankkeessa kartoitetaan ohjaus- ja neuvontapalveluita tarjoava yhteistyöverkosto, kehitetään yhteistyötä, tarjotaan ohjausta ja neuvontaa monikanavaisesti ja kehitetään toimijoiden ohjausosaamista. Hankkeen toiminnoilla vahvistetaan maahanmuuttajien aktiivista kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja parannetaan alueen kotoutumispalveluiden laatua, velvoittavuutta, vaikuttavuutta ja saatavuutta.

Työtehtäviin kuuluu lisäksi raportointi hankkeen ehtojen mukaisesti. Työ edellyttää itsenäistä työotetta ja avoimuutta uusille asioille ja työn sisältöjen kehittämiselle, vuorovaikutustaitoja, pitkäjänteisyyttä, aloitteellisuutta, päätöksentekokykyä, rohkeutta, paineensietokykyä sekä soveltuvuutta tehtävään. Lisäksi odotamme kykyä itsenäiseen työhön sekä hyvät valmiudet tiimi- ja verkostotyöhön.

Kelpoisuusehtona toimeen on soveltuva korkeakoulututkinto. Arvostamme on myös maahanmuuttajien ja vieraskielisten palvelujärjestelmän ja -prosessien tuntemusta, sekä monikielisen ohjauksen ja neuvonnan tuntemusta. Työ edellyttää liikkumista koko seutukunnan alueella, joten ajokortti ja auto ovat toimeen valitulla välttämättömiä.

Tehtävässä sovelletaan koeaikaa. Henkilötodistus ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, PL 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.ras.fi
https://www.esitteemme.fi/raahen-seudun-hyvinvointikuntayhtyma/WebView/

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antavat ensisijaisesti sähköpostitse palveluesimies Satu Kinnunen, puh. 044 439 3704 (ti-to) tai tulosyksikköjohtaja Elisa Roimaa, puh. 040 135 7911. Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@ras.fi .

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Osoite: Rantakatu 4, 92100 Raahe

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 34.000 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.

Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka hankitaan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen ulkopuolelta. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on savuton työpaikka.