Projektikoordinaattori

Vaalijala on valittu mukaan STM:n Työkykyohjelman hankkeeseen Homma haltuun-toiveista työhön (ajalle 2021-2022).

STM:n Työkykyohjelman hankkeet kehittävät ja ottavat käyttöön työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen menetelmiä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamia (17 milj.€) hankkeita on Suomessa yhteensä 22 kappaletta. Lisätietoa: https://stm.fi/tyokykyohjelma

Hanke aloittaa toimintansa vuoden 2021 alussa. Vaalijalan kuntayhtymän toteuttaman hankkeen alueena on Etelä- ja Pohjois-Savon maakunnat ja pilottipaikkakuntina Varkaus, Pieksämäki, Juva ja Mikkeli. Yhteistyökumppaneita hankkeessa ovat alueiden työllisyyspalvelut ja ohjaamot, KELA, TE-palvelut, Essote, Kuntoutussäätiö, Kehitysvammaliitto, Mielenterveydenkeskusliitto ja Vates-säätiö.

Haemme määräaikaiseen työsuhteeseen Homma haltuun- hankkeeseen 30.11.2020 klo 15.00 mennessä Mikkeliin, Varkauteen tai Pieksämäelle

1 PROJEKTIKOORDINAATTORIA

Vaalijalan kuntayhtymän Homma haltuun-hankkeen tavoitteena on vahvistaa vammaisen osatyökykyisen henkilön palvelupolkua ja tukea hänen työhön sijoittumistaan yhteistyössä sosiaalihuollon ja muiden hankekumppanien kanssa. Hankkeessa käytetään tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen menetelmiä, arvioidaan niiden soveltuvuutta ja vaikuttavuutta sekä vahvistetaan ammattilaisten tuetun työllistymisen menetelmien osaamista. Tuetun työllistymisen työhönvalmennuksessa lähtökohtana on työn nopea etsiminen avoimilta työmarkkinoilta. Vammaisia henkilöitä on tavoitteena työllistää sekä julkiselle että yksityiselle sektorille.

Kelpoisuusehtona projektikoordinaattorin tehtävään on soveltuva alempi tai ylempi korkeakoulututkinto. Projektikoordinaattorin tehtäviin kuuluvat hankkeen sisällön suunnittelu, ohjaus ja seuranta, viestintä, hankinnat, raportointi ja talouden seuranta sekä sidosryhmä- ja verkostoyhteistyö hankekumppaneiden ja STM/THL kanssa. Projektikoordinaattori vastaa hankkeen toteutuksesta tavoitteiden mukaisesti yhdessä projektityöntekijöiden kanssa.

Tehtävään eduksi katsomme kokemuksen kehitysvammatyöstä, erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistymispalveluista (työ- ja päivätoiminta, työhönvalmennus, ryhmien ohjaaminen) sekä projektityöstä. Työ edellyttää oman auton käyttöä liikkumisessa eri paikkakunnilla.

Palkkaus määräytyy sopimuksen mukaan ja muut ehdot KVTES:n mukaisesti.

Ensisijaisesti odotamme hakemuksia osoitteessa https://hrmpublic.services.plat.fi/VaalijalaXVA/?lang=fi Hakemuksen ja CV:n ilman muita liitteitä voi myös toimittaa osoitteella Vaalijalan kuntayhtymä, Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto. Kuoreen merkintä: Projektikoordinaattori

Valitun tulee toimittaa Vaalijalan työterveyshuollon tekemä lausunto työhön sopivuudesta työsuhteen alettua kolmen kuukauden kuluessa. Koeaika on kuusi kuukautta.

Lisätietoja Vaalijalan kuntayhtymästä, www.vaalijala.fi

Pieksämäki 12.11.2020

Avopalvelujen johtaja

Lisätietoja

https://hrmpublic.services.plat.fi/VaalijalaXVA/?lang=fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa palvelupäällikkö Jenni Rytkönen puh. 040 3528 758, jenni.rytkonen@vaalijala.fi

Vaalijalan kuntayhtymä
Osoite: Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto

Vaalijalan kuntayhtymä on Itä-Suomessa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palveluja järjestävä palveluntuottaja. Se muodostuu Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksesta ja laajoista avopalveluista 16 paikkakunnalla.