Projektikoordinaattori, Espoon lukiot 2021 – parasta yhdessä oppimista ja hyvinvointia -hankkeeseen - Esbo stad

Projektikoordinaattori, Espoon lukiot 2021 – parasta yhdessä oppimista ja hyvinvointia -hankkeeseen - Esbo stad

Tehtävän kuvaus: Haetaan projektikoordinaattoria Opetushallituksen rahoittamaan Espoon lukiot 2021 – parasta yhdessä oppimista ja hyvinvointia -hankkeeseen ajalle 1.8.2019 – 31.12.2020. Hanke on Espoon suomen- ja ruotsinkielisen lukiokoulutuksen yhteinen. Hankkeen kokonaisbudjetti on 579 000 euroa.Hankkeen päätavoitteet ovat- valtakunnallisen lukiouudistuksen toimeenpano Espoossa- Espoon kuntakohtaisen ja lukiokohtaisten uusien opetussuunnitelmien valmistelu yhteisöllisesti- uudenlaisien rakenteiden ja käytäntöjen luominen lukion toimintakulttuurin ja pedagogiikan kehittämiseksi- rakenteiden luominen korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön nivomiseksi lukion opintoihin- opettajien pystyvyyden tukeminen ja muutosjohtaminen.Projektikoordinaattorin tehtävinä on - suunnitella ja toteuttaa hankkeessa tehtäviä toimenpiteitä yhteistyössä hallinnon asiantuntijoiden ja opetushenkilöstön kanssa- kartoittaa ja suunnitella hankkeessa toteutettavia koulutus- ja muita tapahtumia- seurata hankkeen etenemistä asetettujen tavoitteiden mukaisesti- suunnitella ja seurata hankkeen taloutta- valmistella ja tuottaa hankkeen väli- ja loppuraportointi sekä muu tarvittava raportointi.Tarjoamme:- mahdollisuuden osallistua lukiokoulutuksen kehittämiseen- osaamista projektinhallinnasta- hyvät verkostoitumismahdollisuudetProjektikoordinaattorin esimies on lukiolinjan päällikkö ja hän työskentelee yhteistyössä opetuksen ja osaamisen kehittämisen vastuualueen kanssa.
Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva korkeakoulututkinto
Tehtävässä edellytetään - innostusta kehittää lukiokoulutusta- kykyä koordinoida isoja hankkeita- aktiivista ja itsenäistä työotetta- yhteistyökykyä ja hyviä vuorovaikutustaitoja- tiimityötaitoja
Arvostamme - lukiokoulutuksen ja lukion opetussuunnitelman perusteiden tuntemusta- hyvät tietotekniset valmiuksia- erinomaista suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa ja kykyä tuottaa selkeitä yhteenvetoja- kokemusta tapahtumien organisoimisesta ja järjestämisestä

lukiolinjan päällikkö Tapio Erma 09 81652051 tapio.erma@espoo.fi lukiokoulutuksen suunnittelija Jaakko Turpeinen 0468773903 jaakko.turpeinen@espoo.fi

Suomenkielinen opetus
Adress: Kamreerintie 3 B, 02770 Espoo

Mer om arbetsgivaren