Projektikoordinaattori

Joensuun kaupungilla on haettavana määräaikainen

Projektikoordinaattorin tehtävä (Joensuun seudun kotouttamistyön keskus -hanke) ajalle 1.6.21-31.8.21

Joensuun seudun kotouttamistyön keskus -hankkeessa kehitetään seudullista kotouttamistyön toimintamallia ja seudullisia kotoutumista edistäviä palveluja. Hanketta rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Projektikoordinaattori hoitaa yhteistyössä kotouttamispäällikön ja muun hankehenkilöstön kanssa tehtäviä, jotka liittyvät Joensuun seudun kotouttamistyön keskus -hankeen hallinnoimiseen, raportointiin ja maksatushakemusten laatimiseen, toiminnan suunnitteluun, tiedonhakuun ja tiedonhallintaan. Projektikoordinaattori on tiiviisti yhteydessä seudullisiin toimijoihin sekä hankkeen muuhun henkilöstöön.

Projektikoordinaattori osallistuu hankkeen sisäisen ja ulkoisen viestinnän toimeenpanoon ja valmistelee hankkeen materiaaleja yhdessä muun hankehenkilöstön kanssa, kokoaa ja koostaa tietoa hankkeen eri osa-alueiden toteutumisesta raportointia varten sekä kerää hankkeen aihealueeseen liittyvää tietoa. Tehtäviin kuuluu avustaminen kokouksien ja koulutustilaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa sekä esimiehen antamat muut tehtävät.

Hakijalta odotamme

 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa (esimerkiksi kaupallisen alan tutkinto)
 • vahvaa kokemusta projektityöstä
 • erinomaista suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa
 • hyvää organisointikykyä, tarkkuutta, kykyä hoitaa monta asiaa samaan aikaan, omatoimisuutta, kehittävää ja tavoitteellista työotetta
 • hyviä vuorovaikutustaitoja
 • hyviä viestintätaitoja
Eduksi katsotaan:
 • Ylempi korkeakoulututkinto
 • Aiempi kokemus ja/tai koulutus:
  • maahanmuuttoon, kotouttamis- ja pakolaistyöhön liittyen
  • tulkin käyttämisestä
 • paikallisten verkostojen tuntemus
 • englannin kielen tai muu kielitaito
Tehtävä alkaa 1.6 tai sopimuksen mukaan

Työpaikkamme ovat savuttomia.

Tehtävässä on kuukauden koeaika.

Palkkaus: Tehtäväkohtainen palkka on 2525,00 €. Tehtävässä sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES 2020- 2021)

Tehtävä on määräaikainen 31.8.2021 saakka. Mikäli Joensuun seudun kotouttamistyön keskus -hanke saa jatkorahoituksen, on mahdollista, että tehtävä jatkuu rahoituspäätöksen mukaisesti, kuitenkin enintään 31.8.2022 saakka.

Hakuaika päättyy torstaina 13.5 klo 23.59.

Haastattelut toteutetaan maanantaina 17.5 klo 12 - 16, keskiviikkona 19.5 klo 12-16 ja torstaina 20.5 klo 12- 16.

Lisätietoja antaa kotouttamispäällikkö Eija Asikainen, eija.asikainen@joensuu.fi, puhelin 050 597 8875

Tutustu työnantajaan
 • Joensuun kaupunki
 • Työpaikka
 • jns-3357
 • 19.4.2021 - 13.5.2021 23:59
 • JoensuuPohjois-Karjala

Yhteystietomme

kotouttamispäällikkö Eija Asikainen, eija.asikainen@joensuu.fi, puhelin 050 597 8875

Lisätietoja

Joensuu on yli 76 000 asukkaan vetovoimainen ja rohkeasti uudistuva kaupunki.

Suggested jobs