Projektikoordinaattori - Åbo stad, Bildningssektorn

Projektikoordinaattorin määräaikainen työsuhde Turun kaupungin varhaiskasvatuksessa

Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuudessa (varhaiskasvatus) on avoinna projek-tikoordinaattorin määräaikainen työsuhde osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Varhaiskasvatuksen oppimisen tuen kehittäminen Varsinais-Suomessa -projektia. Hankkeeseen etsitään nyt tuen ja inkluusion kehittämistoimintaa ohjaavaa ja suunnittelevaa koordinaattoria.

Kehittämishankkeessa luodaan alueellinen varhaiskasvatuksen yhteistyöverkosto. Kehittämisverkostoon osallistuvat Auran, Maskun, Ruskon sekä Sauvon kunnat ja Turun kaupunki. Kehittämisverkoston toiminnan tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin sekä inkluusion toimeenpanoon liittyviä opetuksen tuen järjestelyjä sekä suunnitella niiden valtakunnallista levittämistä. Lähtökohtana on, että jokainen lapsi saa tarvitsemansa tuen läpinäkyvästi, suunnitelmallisesti, moniammatillisesti, oikea-aikaisesti ja oikean vahvuisena mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Hankkeessa perustetaan varhaiskasvatuksen henkilöstöstä koostuva, kehittämistä alueellisesti koordi-noiva ohjausryhmä, jota vetää hankkeen koordinaattori. Ryhmän kehittämistyön keskiössä ovat varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen nivelvaiheiden ja tuen jatkumoiden käytäntöjen kehittäminen sekä lasten oppimisen ja kasvamisen tukeen liittyvien tutkimusperustaisten menetelmien käyttöönotto ja levittäminen. Koordinaattorin tehtävänä on vastata hankkeen tavoitteiden mukaisesta etenemisestä. Tehtävä on hankerahoituksella toteutettava ja siihen kuuluun luonnollisesti hankkeen raportointia ja työtehtävän kehittämistä.

Tehtävään soveltuu henkilö, jolla on motivaatiota kehittämistyöhön, organisointitaitoja ja hyvä tuntemus varhaiserityiskasvatuksesta. Hyvät valmiudet tehtävään antaa varhaiskasvatuksen opettajan sekä erityisopettajan koulutus.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

12.-16.7.2021 välisenä aikana Anna Törnroos,
anna.tornroos@turku.fi, 040 585 7873
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Lisätietoja

Turun kaupunki, Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus, Varhaiskasvatus

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.


Osoite: 20700 Turku

Rekommenderade jobb