Projektikoordinaattori - Åbo stad, Bildningssektorn

Projektikoordinaattorin määräaikainen työsuhde Turun kaupungin perusopetuksessa (esi- ja alkuopetus)

Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuudessa (perusopetus / esi- ja alkuopetus) on avoinna projektikoordinaattorin määräaikainen työsuhde osana Oppimisen tuen kehittäminen Varsinais-Suomessa -projektia. Projektin tavoitteena on parantaa koulujen kykyä tunnistaa varhaisen tuen tarpeet ja tarjota oikea-aikaista ja suunnitelmallista tukea esi- ja perusopetuksen oppilaille. Erityispainopisteinä ovat nivelvaiheiden tuen jatkumoon liittyvät käytänteet, esi- ja alkuopetuksen yhteistyön kehittäminen, koulunkäynnin tuen tutkimusperustaisten menetelmien hyödyntäminen ja levittäminen sekä heikosti koulunkäyntiin sitoutuneiden ja/tai vieraskielisten oppilaiden huoltajien osallistaminen koulunkäynnin tukeen. Projekti toteutetaan neljän opetuksen järjestäjän (Turun kaupunki, Laitilan kaupunki, Maskun kunta, Turun yliopisto / Turun normaalikoulu) verkostossa.

Projektikoordinaattorin tehtäviin kuuluvat oppimisen tuen kehittäminen (erityisesti esi- ja alkuopetuksen nivelvaihetuki, esi- ja alkuopetuksen valmistavan opetuksen kehittäminen sekä perustaitojen oppimisen tuki kahdella ensimmäisellä vuosiluokalla), aiheeseen liittyvien koulutusten järjestäminen, hankeverkoston koordinointi sekä hankehallinto ja -raportointi.

Tehtävään valittavalta vaaditaan soveltuva korkeakoulututkinto ja luokanopettajan pätevyys. Lisäksi arvostamme yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja, kokemusta oppimisen tuen kehittämisestä, ohjaus- ja tukitoiminnasta, moniammatillisesta yhteistyöstä, projektien hallinnosta ja toteutuksesta sekä perusopetuksen esi- ja alkuopetuksen tuntemusta.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Palvelupäällikkö Riikka Koivunen (28.-30.6. ja 2.-5.8.),
puh 044 907 2350, riikka.koivunen@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Lisätietoja

Turun kaupunki, Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus, Perusopetus

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.


Osoite: 20700 Turku

Rekommenderade jobb