Skip to main content
test
Projektingenjör för husbyggnadsprojekt - Vasa stad

Vasa stad söker en projektingenjör för husbyggnadsprojekt.

Vasa Hussektor svarar för genomförandet av Vasa stads husbyggnadsinvesteringar. Därtill svarar Vasa Hussektor för de verksamhetslokaler som används i stadens verksamhet och producerar verksamhetslokalsservice för dessa. Inom Hussektorn arbetar för närvarande cirka 20 branschsakkunniga och nu behöver vi ytterligare förstärkning till den här gruppen.

Uppgiftsbeskrivningen omfattar mångsidiga byggherreuppgifter i projekt för grundlig renovering eller nybyggnad i en föränderlig verksamhetsmiljö. Du ansvarar i ditt arbete för genomförandet av bestämda projekt gällande grundlig renovering och underhåll. Du ansvarar som en del av projektorganisationen för att planering, tidtabeller och kostnadsberäkningar görs. Du utarbetar anbudsförfrågningar och avtalshandlingar. Du deltar i utvecklandet av en systematisk underhållsprocess för fastighetsbeståndet och i producerandet av bl.a. servicehandboksinnehåll.

Behörighetskrav är yrkesskolexamen inom byggsektorn, tidigare examen som motsvarar yrkesskolexamen eller examen på högskolenivå.

Språkkunskapskrav är god förmåga att i tal och skrift använda finska. Vi värdesätter kunskaper i svenska.

Vi förutsätter erfarenhet av lednings- eller övervakningsuppgifter på byggplatser, uppgifter i anslutning till byggherreverksamhet eller konditionsundersökningar.

Vi värdesätter att du är målmedveten och systematisk till din natur. Du tycker om att arbeta med olika intressentgrupper och har goda interaktionsfärdigheter. Du har en positiv inställning till utvecklingsarbete och förmåga till ett självständigt arbetsgrepp. Vi värdesätter förmåga och vilja att utveckla energieffektiviteten i stadens lokalbestånd i riktning mot ett klimatneutralt Vasa.

Utöver mångsidiga och intressanta arbetsuppgifter erbjuder vi dig en möjlighet att vidareutveckla ditt kunnande i en utmanande verksamhetsmiljö. Hos oss sköts arbetet flexibelt både på distans och på kontoret med beaktande av livssituationen.

Vi erbjuder förmåner som gäller service och lunchrestauranger i staden samt kultur- och motionsförmånen Epassi.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) över sitt hälsotillstånd.

Intervjuerna hålls vecka 41.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Projekteringschef Emilia Soramo, tfn. 040 184 6100
emilia.sorama(at)vaasa.fi

Lär dig mer om oss

Vasa hussektor

Då du går på gatan, öppnar vattenkranen eller andas in ren luft, använder du den service som tekniska sektorn erbjuder och utnyttjar miljön som vi övervakar. Våra experter har hand om Vasas tekniska struktur och service. Vi betjänar bland annat i fastighets-, mätnings-, planläggnings-, gatu- och grönområdesärenden.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Vasa stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb