Projektipäällikkö - Oulun seudun koulutuskuntayhtymä

Projektipäällikkö

Oulun seudun koulutuskuntayhtymän Työelämä- ja yrityspalveluissa on haettavana 1.9.2019 - 31.12.2020 väliseksi ajaksi määräaikainen projektipäällikön tehtävä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen varmistamiseen liittyvään kehittämiskokonaisuuteen. Tehtävä sisältää myös uusien työelämälle suunnattujen palvelukokonaisuuksien kehittämiseen osallistumista, erilaisissa kehittämisryhmissä toimimista ja niiden vetämistä. Kehittämistyössä tarvitaan analyyttista työotetta.

Työtehtävä edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja suomalaisen koulutusjärjestelmän kokonaisuuden tuntemista ja hyvää ammatillisen koulutuksen uudistuksen ymmärrystä. Tehtävässä onnistuminen edellyttää projektiosaamisen lisäksi työpaikkojen kanssa toimimisen ja opiskelijoiden ohjaamisen kokemusta. Hyvät vuorovaikutustaidot ja innovatiivinen työote ovat eduksi. Työtehtävän hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.osekk.fi
http://www.osao.fi

Virpi Spangar, palvelujohtaja, OSAO Työelämäpalvelut, p. 050 520 8854 tai virpi.spangar@osekk.fi. Hakemukset tulee ensisijaisesti jättää sähköisesti Kuntarekry.fi -sivujen kautta. Paperihakemukset lähetetään osoitteella Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, OSAO Työelämäpalvelut, palvelujohtaja Virpi Spangar, PL 213, 90101 Oulu.

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Ylläpitäjäpalvelut, Yhtymäpalvelut
Osoite: Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Osekk vastaa opiskelijoiden ja työelämän osaamistarpeisiin Pohjois-Suomessa järjestämällä työelämälähtöisiä koulutuspalveluja tulevaisuuden haasteita ennakoiden. Osekkin koulutuspalvelut toteuttaa Oulun seudun ammattiopisto OSAO. OSAO on monialainen ammattiopisto, jossa opiskelee 10 000 nuorta ja aikuista. Koulutusyksiköt sijaitsevat Kempeleessä, Limingassa, Muhoksella, Oulussa, Pudasjärvellä ja Taivalkoskella.
Osekk on moderni asiantuntijaorganisaatio, jossa henkilöstön osaamista ja hyvinvointia kehitetään koko työkaaren ajan. Työnantajana Osekk antaa toimintaedellytykset ja tuen jatkuvaan oppimiseen, hyvään esimiestyöhön sekä oikeudenmukaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun. Osekkissa on noin 860 työntekijää, joista liki 70% opetushenkilöstöä.
Työelämä- ja yrityspalveluissa on työnantajilla, yrittäjillä ja yrityksillä mahdollisuus saada neuvontaa ja ohjausta eri vaihtoehdoista osaamisen kehittämisessä sekä päästä mukaan osaamisen kehittämisen toteuttamiseen.

Tutustu työnantajaan