Projektipäällikkö - Raahen kaupunki

Projektipäällikkö

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus hakee ESR-rahoitteeseen PEILI-hankkeeseen määräaikaista projektipäällikköä. Valittavalla henkilöllä tulee olla vahva työllisyydenhoidon ja yrityselämän kokemus sekä visioita em. välisistä uudenlaisista vuoropuhelu- ja toimintatavoista. Projektipäällikkö vastaa hankkeen toteutuksesta ja koordinoi alueellista yhteistyötä. Hankkeeseen palkataan projektipäällikön työpariksi projektikoordinaattori.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hankkeen toteutusalueen työllisyystoimijoiden ja elinkeinoelämän tuntemusta, kokonaisuuksien itsenäistä suunnittelu- ja hallintataitoa, kykyä rakentaa osaajaverkostoja, erinomaisia neuvottelutaitoja, asiakaspalvelualttiutta sekä myynti- ja markkinointihenkisyyttä.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävälle on korkeakoulututkinto sekä kattava kokemus EU-rahoitteisten hankkeiden toteuttamisesta, hankehallinnoinnista ja raportoinnista. Hakijalta edellytetään hyvää suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa. Lisäansioiksi luetaan myös ruotsin ja venäjän kielen taidot. Työ edellyttää matkustusvalmiutta ja oman auton käyttöä.

Hakijalta odotetaan:

- Innovatiivista työotetta.
- Kokemusta työllisyyden hoidosta.
- Kattavaa kokemusta EU-rahoitteisten hankkeiden toteuttamisesta, hankehallinnoinnista ja raportoinnista.
- Hankkeen toteutusalueen työllisyystoimijoiden ja elinkeinoelämän tuntemusta.
- Erinomaisia yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja
- Asiakaspalvelu-, markkinointi- ja viestintäosaamista.
- Kokonaisuuksien itsenäistä suunnittelu- ja hallintataitoa.
- Korkeakoulututkintoa.
- Hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.
- Matkustusvalmiutta ja mahdollisuutta oman auton käyttöön.

Rekrytointi hoidetaan ns. yhteisrekrytointina, jolloin työnhakija antaa hakemuksen jättäessään luvan siihen, että hakijatietoja vaihdetaan hankkeen yhteistyöverkoston toimijoiden kesken ja haastattelussa voi olla mukana Raahen, Siikajoen, Pyhäjoen, Oulaisten, Kalajoen, Merijärven ja Alavieskan edustajia.

Hankkeen suunnitelman mukainen toteutusaika on 1.9.2019-31.5.2022. Määräaikainen tehtävä täytetään, mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen. Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä antaa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen johtaja Pasi Pitkänen, 040 135 6750, pasi.pitkanen@raahe.fi. Kysymykset viikon 30 (22.-26.7.2019) aikana. Katso myös www.rsyp.fi.

Peili-hanke on Raahen, Siikajoen, Pyhäjoen, Oulaisten, Kalajoen, Merijärven ja Alavieskan muodostamalla alueella toteutettava uuden osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseen sekä työllisyyden ja kuntien elinvoimaisuuden edistämiseen tähtäävä hanke.

Peili-hankkeessa luodaan toimintamalli, jonka avulla työttömille ja työttömyysuhan alla oleville henkilöille tarjotaan uusia väyliä työllistyä nykyistä paremmin. Samalla helpotetaan hankkeen toiminta-alueella jo toimivien ja alueelle sijoittuvien yritysten mahdollisuuksia palkata osaavaa työvoimaa.

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus kehittää ja valvoo Raahen seutukunnan etuja ja tarjoaa yritysneuvontaa yhteistyössä seudun kuntien luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja projektihenkilöstön, yritysten ja lukuisten muiden tahojen kanssa. Toiminnan pääasiallisina rahoittajina ovat Raahen kaupunki sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kunnat.

Jätä hakemus ensisijaisesti osoitteessa http://www.kuntarekry.fi/

Kirjalliset hakemukset referensseineen ja palkkatoiveineen pyydetään toimittamaan 9.8.2019 mennessä osoitteeseen Raahen seutukunnan kehittämiskeskus, Rantakatu 5 D, 2.krs, 92100 Raahe. Kuoreen merkintä "PEILI/Projektikoordinaattori".

Työtehtävä alkaa 2.9.2019 tai sopimuksen mukaan
Työtehtävä päättyy: 31.5.2022

Lisätietoja

http://www.rsyp.fi

Kehittämiskeskuksen johtaja, Pasi Pitkänen, pasi.pitkanen@raahe.fi tai puh. 040 135 6750.
Tehtävään liittyvät kysymykset erityisesti viikon 30 (22.-26.7.2019) aikana.

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus
Osoite: Rantakatu 5 D, II krs, 92100 Raahe

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus kehittää ja valvoo Raahen seutukunnan etuja ja tarjoaa yritysneuvontaa yhteistyössä seudun kuntien luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja projektihenkilöstön, yritysten ja lukuisten muiden tahojen kanssa. Toiminnan pääasiallisina rahoittajina ovat Raahen kaupunki sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kunnat.

Tutustu työnantajaan