Skip to main content
test

Yrittäjyyskasvatushanke TULevaisuuden OSaajat - TULOS on Iisalmen kaupungin hallinnoima paikallisista lähtökohdista lähtevä kaksivuotinen hanke. Päätavoite on luoda ja saada vakiinnutettua Iisalmeen yhtenäinen yrittäjyyskasvatuksen polku varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle niin, että hankkeen jälkeen Iisalmessa on yrittäjyyskasvatukselle malli ja resurssit jatkototeutusta varten. TULOS-hankkeen painopisteitä ovat valmiiden ohjelmien toteutus suunnitellusti, elinkeinoelämän vahva osallistuminen, nuorten näkökulman huomiointi ja opettajien osallistaminen. Leader-kehittämishankerahoitus ja OLVI-säätiö rahoittavat hankkeen. Hankeaika on 1.8.2022-31.7.2024.

Haemme hankkeeseen määräaikaiseen työsuhteeseen PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ.

Projektipäällikön työnkuvaan kuulu esim.
- toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus eri ikäluokille yhteistyössä opettajien kanssa
- verkostoituminen paikallisiin yrittäjäjärjestöihin ja työnantajiin ja näiden sitouttaminen
- opettajien innostaminen hankkeeseen infotilaisuuksilla ja sparrauksilla
- yrittäjyystuntien - ja opintokokonaisuuksien pitäminen eri luokka-asteilla ja varhaiskasvatuksessa
- hankehallinnointi
- yrittäjyyskasvatuspolun kehittäminen ja toimintamallin suunnittelu hankkeen jälkeiselle ajalle
- seurantaryhmätyön organisointi.

Kelpoisuusehtona tehtävään on vähintään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto ja soveltuva kokemus.

Hakijalle katsotaan eduksi:
- opetusalan ja yrittäjyyden kokemus
- Iisalmen ja Ylä-Savon yrityskentän tuntemus
- verkosto- ja viestintäosaaminen
- innovatiivinen sekä systemaattinen työote
- aiempi kokemus kehittämishankkeiden toteuttamisesta ja hallinnoinnista.

Tehtävä edellyttää aktiivista ja itsenäistä työskentelyotetta. Projektin henkilöstön toimipaikkana on Iisalmi ja tehtävät sijoittuvat elinvoimapalveluiden yksikköön.

Palkkaus määräytyy Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan ja työn vaativuuden arvioinnin mukaan. Projektipäällikön tehtäväkohtainen palkanosa on 3 175,31 €/kk. Lisäksi maksetaan työkokemuksesta riippuen työkokemuslisää max. 8 %, joka lasketaan tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemus tulee tehdä viimeistään 22.7.2022 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.kuntarekry.fi. Mahdollinen kirjallinen hakemus tulee toimittaa em. määräaikaan mennessä osoitteeseen: kirjaamo@iisalmi.fi tai Iisalmen kaupunki, Kirjaamo, PL 10/ Pohjolankatu 14, 74101 IISALMI.

Lisätietoja

https://te-live.fi/lahetykset/lEv_iUMkB

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä ja hankkeesta: elinkeinojohtaja Terho Savolainen, puh. 040 630 5328, terho.savolainen@iisalmi.fi, 23.6.2022 saakka ja yritysasiantuntija Heli Pironetti, puh. 040 630 5133, heli.pironetti@iisalmi.fi 15.7.2022 saakka.
Sähköiseen lomakkeeseen liittyvissä kysymyksissä: henkilöstöasiantuntija Sanna Kouvalainen, sanna.kouvalainen(a)iisalmi.fi, puh. 040 489 4025.

Lisätietoja

Iisalmen kaupunki, Elinvoima- ja konsernipalvelut

Me Iisalmessa rakennamme yhdessä onnellisten ihmisten ja hyvinvoivien yritysten kotikaupunkia.

Tullessasi töihin Iisalmen kaupungille, pääset tekemään merkityksellistä työtä osaavassa ja innostavassa yhteisössä - työtä, jolla mahdollistetaan ihmeitä.


Osoite: 74100 Iisalmi
Iisalmen kaupunki - Rökfri arbetsplats Iisalmen kaupunki - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb