Projektipäällikkö,Diva-digitaalisuudella vahvuutta

Haemme työyhteisöömme digitaaliset oppimisympäristöt hallitsevaa ja yhteistyökykyistä PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ DIVA-HANKKEESEEN (Digitaalisuudella vahvuutta opiskelun ja työn yhteensovittamiseen). Tehtävä alkaa 29.4.2021 tai sopimuksen mukaan. Tehtävä päättyy 28.2.2023.

DiVa -hankkeen projektipäällikkönä johdat ja hallinnoit hankkeen suunnitelmallista toteuttamista yhteistyössä muiden hanketoimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Työssäsi vastaat hankesuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteutuksesta ja etenemisestä, talouden seurannasta, tavoitteiden toteutumisen seurannasta ja projektin viestinnästä. Lisäksi vastaat hankkeen raportoinnista rahoittaja tahoille.

Projektipäällikkö ja hankkeessa työskentelevät asiantuntijaopettajat suunnittelevat osaamisalakohtaisesti joustavat työelämälähtöiset koulutuspolut neljään lähihoitajakoulutuksen osaamisalaan: ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen, sairaanhoidon- ja huolenpidon, mielenterveys- ja päihdetyön sekä vammaistyön osaamisaloille, joissa on suurin työvoimapula Lapin alueella. Koulutuspolkujen suunnittelulla tarkoitetaan sekä monimuoto-opetuksen mahdollistavia koulutuksen toteutustapoja ja sisältöjä että opiskelun sujuvaa etenemistä tukevia etä - ja lähiohjauksen toimintamalleja. Suunnittelussa huomioidaan ja hyödynnetään digitalisaation monipuoliset mahdollisuudet kehitettäessä verkkopainotteista opetusta.

Edellytämme:
- soveltuvaa korkeakoulututkintoa
- kokemusta hanke-, suunnittelu- ja kehittämistehtävistä
- tieto- ja viestintätekniikkataitoja, jotka liittyvät erityisesti oppimisympäristöihin sekä ohjelmien käyttökokemusta (esim. Moodle, Teams tai Google Gafe) ja näiden taitojen soveltamiskykyä
- näyttöä digitaalisten oppimisympäristöjen tekemisestä
- vähintään kolmen vuoden soveltuvaa työkokemusta
- viestintäosaamista
- yhteistyötaitoja, kykyä verkostoitua ja toimia verkostoissa
- kykyä oman työn ja kokonaisuuksien hallintaan
- ajokorttia ja matkustusvalmiutta

Arvostamme
- työkokemusta koulutusorganisaatioista
- joustavaa ja kehittävää työotetta
- johtamiskokemusta sekä delegointi- ja ryhmänohjaustaitoja
- englannin kielen taitoa

Tehtävässä on mahdollinen kuuden kuukauden koeaika.

Edistämme toiminnallamme Lapin elinvoimaa ja ammatillisen osaamisen kehittymistä. Olemme asiakkaitamme eli opiskelijoita ja työelämää varten. Onnistumisen iloa tunnemme, kun löydämme heille parhaiten sopivat osaamisen kehittämisen ratkaisut.

Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen tehtävän monialaisessa REDU-konsernissa ammatillisen koulutuksen näköalapaikalla. Tuemme työssäjaksamistasi mm. kattavilla henkilöstö- ja hyvinvointieduilla (mm. hyvä työterveyshuolto, liikunta- ja kulttuurietu, henkilökuntaetu Santasportin palveluihin ja Wellevin työhyvinvointikeskukseen). Monipuolisten mahdollisuuksien avulla kannustamme sinua kehittämään omaa osaamistasi.

Lisätietoja

http://www.redu.fi
https://www.youtube.com/channel/UCFrK4m4-1AbBttwF4bNByYA

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa (mieluiten sähköpostitse) toimialapäällikkö Nina Siira-Kuoksa, p. 040 355 3030, e-mail etunimi.sukunimi@redu.fi

Lapin koulutuskeskus REDU, Terveys- ja hyvinvointialat
Osoite: Porokatu 35, 96400 Rovaniemi

Lapin koulutuskeskus REDU on Lapin suurin ammatillinen koulutuskeskus ja toiminta-alueemme on koko Lappi. REDUn omistajakunnat ovat Kemijärvi, Kittilä, Kolari, Ranua, Rovaniemi ja Sodankylä.

Lapin koulutuskeskus REDU on osa Rovaniemen koulutuskuntayhtymää, johon kuuluvat lisäksi Lapin kesäyliopisto, Santasport Lapin Urheiluopisto, REDU Edu Oy, Santasport Finland Oy ja REDUn sisäiset palvelut. REDUssa voi hankkia ammatillista osaamista niin oppilaitoksessa kuin oppisopimuksella. Lisäksi REDUssa on VALMA- ja TELMA-koulutusta. Osana ammatillisen koulutuksen muuttumista REDU kehittää toimintamalliaan yhä asiakaslähtöisempään suuntaan ja tiivistää entisestään työelämäyhteistyötä.

Suggested jobs