Skip to main content
test
Projektipäällikkö, Konsernihallinto, anonyymi rekrytointi - Esbo stad

Oletko kokenut projektipäällikkö, jota innostavat asiakaslähtöiset digipalvelut?

Haemme projektipäällikköä toteuttamaan edelläkävijäkaupungin uutta asiointiportaalia.
Espoo on aloittanut uuden OmaEspoo-sivuston kehittämisen. Kyseessä on itsepalvelukanava, jossa kaupungin eri palvelut ja asiakkaan omat tiedot löytyvät helposti samasta paikasta. OmaEspoo on myös osallistumisen kanava. Sen kautta kuntalaiset voivat osallistua kaupungin palvelujen kehittämiseen. Uudistuksella tavoitellaan hyvän asiakaskokemuksen lisäksi taloudellista kestävyyttä.

OmaEspoo-palvelu tulee käyttöön vuoteen 2024 mennessä, mutta uudistukseen liittyy useita kehitysvaiheita. Projekti on käynnistynyt 2021 ja nyt rekrytoitavan projektipäällikön vastuulla on projektin käyttöönottovaihe. Tehtävässä pääset luotsaamaan eri yksiöitä ja asiakkaita uuteen toimintatapaan.

Kyseessä on laaja, kaupunkitasoinen projekti, jossa toiminnan muutoksen johtaminen, talouden ymmärtäminen ja napakka projektijohtamisen kyky ovat olennaisia. Projektipäällikkö vastaa projektin operatiivisesta johtamisesta ja tuotosten toteutumisesta sovitun aikataulun ja budjetin puitteissa. Projektipäällikkö raportoi edistymisestä projektin omistajalle ja ohjausryhmälle. Projektipäälliköllä on työparina IT-projektipäällikkö.

Projektipäällikön tehtävät:
- vastaa projektisuunnitelman laatimisesta käyttöönottoprojektin osalta
- johtaa projektityötä hyväksytyn projektisuunnitelman mukaan
- ohjaa projektiryhmän työskentelyä
- koordinoi, motivoi ja kannustaa projektiin osallistuvia tahoja
- seuraa ja hallitsee riskejä
- vastaa projektin taloushallinnosta
- raportoi ja ennustaa projektin etenemistä
- ylläpitää projektin tietoja projektisalkkujärjestelmässä
- vastaa projektin sidosryhmäyhteistyöstä ja viestinnästä
- vastaa projektin dokumentoinnista ja arkistoinnista

Työtä voi tehdä osittain etätyönä. Projektin johtaminen edellyttää kuitenkin läsnäoloa projektitapaamisissa toimipisteessä.

Tämä rekrytointi toteutetaan anonyyminä rekrytointina. Tavoitteena on kohdentaa huomio ammatilliseen osaamiseesi sekä työkokemukseesi.

Rekrytoiva esimies arvioi hakemustasi ilman henkilötietojasi (nimi-, yhteystieto-, ikä-, sukupuoli- yms. tunnistetiedot). Huomioithan siis vapaata hakemustekstiä kirjoittaessasi, että se noudattaa anonymiteetin periaatteita eikä sisällä näitä tunnistetietoja. Valinnat työpaikkahaastatteluun tehdään ilman hakijoiden henkilötietoja.

Jätä hakemuksesi sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta, jotta hakemuksestasi löytyvät tarvittavat tiedot ja anonyymi rekrytointi on mahdollista toteuttaa.

Työpaikan nimi ja osoite:
Konsernihallinto, asiointi
Virastopiha 2C, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Työaika: Toimistotyöaika 36 h 15 min/viikko

Tehtävä on määräaikainen

Kelpoisuusvaatimukset: soveltuva korkeakoulututkinto.

Tehtävässä edellytetään:
kokemusta vastaavista vaativista projekteista, monimutkaisten kokonaisuuksien hallintaa ja erinomaisia vuorovaikutustaitoja.

Arvostamme:
asiakaslähtöistä ajattelutapaa, yhteistyötaitoja, prosessien kehittämisen ymmärrystä, kykyä omaksua nopeasti uusia asioita ja kokemusta toimimisesta yli organisaatiorajojen sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Espoossa jokaisella työpäivälläsi on merkitys. Meillä pääset rakentamaan yhteiskuntaa aitiopaikalta ja vaikuttamaan kaupunkilaisten arkeen. Tarjoamme työntekijöillemme hyvät henkilöstöedut (mm. lounas-, liikunta- ja työmatkaetu sekä apua vuokra-asunnon hankintaan). Lue työstä, jolla on merkitystä: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry/MailView/"

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tehtävästä lisätietoja antaa erityissuunnittelija Katariina Eskola ajalla 11. - 16.8. puh. +358504134161

Lisätietoja

Espoon kaupunki, Konsernihallinto, Hallinto ja kehittäminen, Asiointi

Asiointi -yksikössä vastuullamme ovat keskitetyt julkishallinnon asiointipalvelut eri kanavissa, kuntalaisten osallisuuden kehittäminen ja koordinointi sekä palvelutorien toiminnan koordinointi ja palvelutorikonseptin kehittäminen edistäen kuntalaisten arkiasiointia.

Edistämme espoolaisten mahdollisuuksia vaikuttaa arkeensa. He saavat tietoa Espoosta ja sen palveluista ja osallistumisen mahdollisuuksista kauttamme. Asukkaat ja asiakkaat voivat antaa palautetta Espoon palveluista. Koordinoimme kaupungin palautejärjestelmän kehittämistä ja tuemme yksiköitä sen käytössä.

Meille on tärkeää, että Espoolla on yhteinen ilme ja ääni. Teemme yhdessä oppimalla sujuvaa, kestävää arkea.


Osoite: Virastopiha 2C, 02770 Espoo
Espoon kaupunki - Rökfri arbetsplats Espoon kaupunki - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb