Skip to main content
test

Haemme Turun kaupungin strategisen Matkakeskus-hankkeen projektipäällikköä.

Keskustan kehittäminen on yksi Turun kaupungin strategisista kärkihankkeista. Kokonaisvaltaiseen kaupunkikehittämiseen tähtäävällä kärkihankkeella tavoitellaan Turun keskustan kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistamista niin liiketoiminnan ja matkailun kuin asumisen näkökulmista. Kärkihankkeen kolme tavoitteellista painopistealuetta - saavutettava ja helposti kuljettava keskusta, kaupallisesti houkutteleva keskusta, ja viihtyisä ja elävä kohtaamisten keskusta - luovat pohjan elävän ja vetovoimaisen kaupunkikeskustan kehittämiselle.

Aninkaisen alue on yksi keskeisistä keskustan kehittämisen toimenpidekohteista. Puutorilta Aninkaisen sillan kautta aina ratapihalle ulottuva alue kehittyy tulevaisuudessa paitsi liikenteen ja logistiikan multimodaalina keskuksena myös vahvana asumisen, työnteon ja elämystoiminnan keskittymänä.

Aninkaisten alueen kehittämisen keskeisin ja kunnianhimoisin strateginen hanke on sen ytimeen suunniteltava korkeatasoinen matkakeskus, josta tavoitellaan kattavaa julkisen liikenteen yhteisterminaalia sekä viihtyisää ja toiminnoiltaan monipuolista uutta kaupunginosakeskusta. Matkakeskus-hankkeen koko on arviolta noin 100 000 - 150 000 k-m2. Sijainti kaupunkiseudun liikenteellisessä solmukohdassa mahdollistaa nykyaikaiset ja tulevaisuuden tarpeisiin vastaavat julkisen liikenteen yhteydet ja vaihdot liikennevälineestä toiseen.

Matkakeskus-hankkeen toteutumista edistävä hankekehityskilpailu on tarkoitus käynnistää vuoden 2023 aikana. Kilpailutusta seuraa suunnitelmien tarkentaminen ja asemakaavoitus kumppanuuskaavoituksen muodossa. Matkakeskus on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2029.

Projektipäällikkönä vastaat maankäytön strategiseksi hankkeeksi nimetyn matkakeskuksen tavoitteiden edistämisestä ja toteutumisesta. Työssäsi huomioit Turun kaupunkistrategian ja Keskustan kehittämisen kärkihankkeen tavoitteet ja teemat sekä matkakeskusta varten tehdyt esiselvitykset.

Tehtäväkenttä koostuu matkakeskuksen kehittämiseen liittyvien suunnitelmien tarkentamisesta, projektin koordinoinnista, seurannasta, raportoinnista ja projektin tukemisesta. Tehtäväsi on hankekehityskilpailun valmistelu, järjestäminen ja siihen liittyvän yhteistyön kehittäminen. Tavoitteena on matkakeskusalueen kunnianhimoisen ratkaisun kytkeminen keskustan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen sekä Matkakeskus-hankkeen konkretisointi ja käynnistäminen.

Projektipäällikkö työskentelee kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudessa tiiviissä yhteistyössä kärkihankkeen johdon, matkakeskuksen ohjausryhmän, hanketoimijoiden, toimialan henkilöstön ja johdon sekä alueen kehittämisen kannalta keskeisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Projektipäälliköltä odotamme projekti- ja hankeosaamista, kykyä hahmottaa ja koordinoida laajoja kokonaisuuksia, selkeää suullista ja kirjallista esitystaitoa, erinomaisia yhteistyö- ja kommunikointitaitoja sekä aktiivista ja kehittämismyönteistä asennetta.

Tehtävä edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa.

Eduksi katsotaan kokemus kaupunkisuunnittelusta ja merkittävistä maankäytön hankkeista. Työssä tarvitaan hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, minkä lisäksi englannin kielen hyvä osaaminen katsotaan eduksi.

Tehtävä täytetään kuuden (6) kuukauden koeajalla. Valitun on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon lausunto soveltuvuudesta tehtävään ennen tehtävän vastaanottamista.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden olla mukana kehittämässä Turkua entistä vetovoimaisemmaksi kaupungiksi yhdessä monipuolisen asiantuntijajoukon kanssa.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Turun kaupunki suosii anonyymiä rekrytointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Vaikka osaa tiedoista taustatiedoissa kysytään, nämä tiedot eivät näy rekrytoivalle lähijohtajalle anonyymissä hakijaraportissa. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.

Lisätietoja

https://www.turku.fi/organisaatio/palvelukokonaisuudet/kaupunkiympariston-palvelukokonaisuus
https://www.turku.fi/keskustan-kehittaminen/aninkainen/matkakeskus

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

maankäyttöjohtaja Jyrki Lappi, p. 040 657 7412, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Lisätietoja

Turun kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, Järjestämisen tuki

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurimpia työllistäjiä, jolla on yli 6 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.

Turun kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Puolalankatu 5, 20100 Turku

Rekommenderade jobb