Skip to main content
test
Projektipäällikkö, vapaa-ajan järjestämistoiminto - Turun kaupunki

Pormestariohjelman mukaisesti Turun kaupunki toteuttaa vuosina 2022-2025 Kulttuurin kärkihankkeen ja panostaa näin entistä vahvemmin kulttuuriin. Kulttuurin kärkihankkeen pohjana on laajasti sidosryhmien kanssa valmisteltu kulttuurilupaus; Taiteen ja kulttuurin aika!

Haemme projektipäällikköä vastaamaan kulttuurista työtä -kehittämisprojektista, Kulttuurin kärkihankeen toteutusajaksi 30.6.2025 saakka.

Projektipäällikön keskeisenä tehtävänä on taide- ja kulttuurikentän toimintaedellytysten, rakenteiden ja kaupungin moninaisen yhteistyön kehittäminen. Työ toteutetaan vahvasti osallistaen ja yhdessä sidosryhmien sekä kulttuuritoimijoiden kanssa.

Projektipäällikkönä pääset mukaan kehittämään toimenpiteitä elinvoimaisen kulttuurikaupungin hyväksi. Ideoit ja toteutat uutta luovaa ja sektorirajat ylittävää monipuolista työtä. Tehtävä sisältää lisäksi kulttuurista työtä -projektin sisäisestä koordinoinnista ja yhteistyöstä vastaamista sekä projektin viestinnästä huolehtimista yhdessä viestinnän asiantuntijan kanssa. Lisäksi mukana on seurantaan ja raportointiin sekä rahoitukseen liittyviä tehtäviä.

Projektipäällikkö toimii tiiminä Kulttuurin kärkihankkeen hankejohtajan, toisen projektipäällikön sekä vapaa-ajan palvelukokonaisuuden kulttuurikoordinaattorin ja kulttuurisihteerin kanssa. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös kentän, kaupungin taidelaitosten, sidosryhmien, ja kaupungin eri alojen asiantuntijoiden, koko kärkihankeperheen ja kuntalaisten kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto ja työkokemus.

Työ edellyttää ymmärrystä ja kokemusta taide- ja kulttuurialasta. Sidosryhmien, kulttuuri- ja taidealan toiminnan ja toimijoiden tunteminen sekä rahoitusosaaminen luetaan eduksi. Lisäksi työ vaatii vahvaa verkostoitumisosaamista, yhteistyö ja vuorovaikutus- sekä projektinhallinnantaitoja.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Turun kaupunki suosii anonyymiä rekrytointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Vaikka osaa tiedoista taustatiedoissa kysytään, nämä tiedot eivät näy rekrytoivalle lähijohtajalle anonyymissä hakijaraportissa. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.

Lisätietoja

http://www.turku.fi
http://www.turku.fi/kulttuurilupaus

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

puhelimitse ke 10.8. klo 14-16 tai to 11.8. klo 9-11 / Irina Niemimäki, Kulttuurin kärkihankkeen hankejohtaja puh. 040 674 0553.
irina.niemimaki@turku.fi / sähköpostitse tulleisiin kysymyksiin vastataan 10. - 12.8.
Haastattelut järjestetään viikolla 34.
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Lisätietoja

Turun kaupunki, Vapaa-aika -palvelukokonaisuus, Järjestämistoiminto, VAPA

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.


Osoite: Turku, 20100 Turku

Rekommenderade jobb