Projektipäällikkö

Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa on haettavana projektipäällikön tehtävä ajalle 2.11.2020-31.12.2021 Omannäköistä elämää - Vaasa-Laihia -yhteistoiminta-alueen vammaisten henkilöiden HEBU-hankkeeseen.

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman valtakunnallisen hankkeen tarkoituksena on arvioida ja ratkaista erityisesti aiemmissa hankkeissa esille tulleita haasteita. Ratkaistava on esim. minkälaista apua ja tukea henkilökohtaisella budjetoinnilla voidaan järjestää. Lisäksi on tarkasteltava budjetin arvon määrittelyä ja käyttöä sekä budjetin käyttöön annettavaa tukea. Hankkeen kokonaisbudjetti on 527.000 €.

Vaasa-Laihia yhteistoiminta-alueella toteutettavan vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin (HEBU) hankkeen tavoitteena on vahvistaa vammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia palvelujen suunnittelu- ja toteuttamisprosessissa siten, että apua ja tukea on saatavissa joustavasti elämän eri tilanteisiin ja yksilöllisiin tarpeisiin.

Tavoitteena on myös innovatiivisesti kehittää ja mallintaa henkilökohtaisen budjetoinnin paikallista järjestämistapaa omannäköisen elämän mahdollistajana. Projektipäällikön tukena ovat hankekumppanit, hankkeen ohjausryhmä ja palveluihin liittyvä paikallinen asiantuntijaverkosto. Työalueena Vaasa-Laihia yhteistoiminta-alue. Työtilat sijoittuvat Vaasaan. Hanketyötä voidaan tehdä osin erikseen sopien myös etätyönä. Projektipäällikön lisäksi hankkeeseen palkataan noin viisi projektityöntekijää.

Huom! Tämä rekrytointi toteutetaan anonyymina rekrytointina. Se tarkoittaa, että hakemuksista poistetaan hakijan nimi, ikä, äidinkieli ja sukupuoli. Täytäthän huolellisesti tutkinto, kielitaito ja työkokemus kohdat, sillä haastateltavat valitaan niiden tietojen perusteella. Huomioithan myös vapaata hakemustekstiä kirjoittaessasi, että myös se noudattaisi anonymiteetin periaatteita. Esimies valitsee haastateltavat henkilöt anonyymien hakemuksien joukosta. Sen jälkeen rekrytointi etenee normaalisti.

Yhdenvertaisuuden edistämiseksi Vaasan kaupunki suosii anonyymia rekrytointia. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.

Projektipäällikön tehtävinä on yhdessä hankekumppaneiden kanssa hankesuunnitelman mukaisesti:
- valmistella hankesuunnitelman pohjalta hankkeen toteuttamissuunnitelma
- arvioida aikaisempien palvelupäätöksiä ja järjestämistapoja ja koota niistä nousevia kehittämisideoita ja -tarpeita
- tehdä nykytilan kuvaus käyttäen apuna paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia tietolähteitä
- arvioida ja kehittää asiakastyöhön liittyvien prosesseja
- etsiä ratkaisuja henkilökohtaista budjetointia koskeviin käytännön kysymyksiin
- osallistua yhteistoiminta-alueella tehtävään asiakas- ja verkostotyöhön, sekä valtakunnallisella tasolla yhdessä tehtävään kehittämistyöhön
- hankkeen ohjausryhmän sihteerin, valmistelijan ja esittelijän tehtävät, hankkeen raportointi, talouden seuranta ja tiedottaminen

Projektipäällikön tehtäviin valittavalta edellytämme:
- sosiaali- ja terveyspalvelujen ja vammaispalvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen hyvä ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen hallitseminen, kielitaitoluokka II (kielitodistus).

Edellytämme:
- monipuolista työkokemusta julkisen sektorin tai järjestökentän sosiaali- ja terveysalan ja vammaispalvelujen eri työtehtävistä
- yhteistyökykyä, joustavuutta ja hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja
- toimintaan liittyvän laajan palveluverkon tuntemista

Arvostamme työkokemusta projekti- ja kehittämistehtävistä sekä kiinnostusta kehittämisestä.

Tarjoamme mielenkiintoisen työtehtävän kehittyvässä ja muuttuvassa toimintaympäristössä. Pohjanmaan maakunnassa valmistellaan uutta sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää.

Koeaika on kuusi kuukautta.
Tehtävään valitun on ennen työn alkamista esitettävä lääkärinlausunto terveydentilastaan (T-todistus).

Haastattelut pidetään viikolla 44-45.
Haastatteluun kutsutut ottavat mukaansa alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Lisätietoja

http://www.vaasa.fi

Tutustu työnantajaan

Toimialajohtaja Jukka Kentala puh. 06 325 2300
Tulosaluejohtaja Erkki Penttinen puh. 040 847 2610

Sosiaali- ja terveystoimi
Osoite: Vaasa, 65100 Vaasa

Sosiaali- ja terveystoimen lähes 2000 osaajaa ovat asukkaiden tukena arjessa uuden elämän ensihetkiltä hyvään vanhuuteen asti. Ammattilaisemme työskentelevät vaasalaisten terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden parissa. Kun menet terveysasemalle, hammaslääkäriin, tarvitset tukea elämän hallinnassa tai vaikkapa fysioterapiaa, ottavat osaajamme sinut vastaan. Tukea on tarjolla myös kotiosoitteessa muun muassa kotihoidon ja palveluasumisen myötä.