Skip to main content
test
Projektisuunnittelija, Espoon lukiokoulutus - Esbo stad

Opetushallituksen rahoittamaan Laadukas lukiokoulutus - silta nuorten tulevaisuuteen -hankkeeseen haetaan projektisuunnittelijaa Espoon lukiokoulutukseen. Hankkeen päätavoitteena on luoda Espoon lukiokoulutuksen laatukäsikirja, johon kootaan laadukkaan oppimisen edellytykset. Osana laatukäsikirjan laadintaa hankkeessa toteutetaan kokeiluja, joiden tavoitteina on ehkäistä lukiolaisten henkistä kuormitusta, lukio-opintojen venymistä ja keskeyttämistä sekä osattomuuden kokemusta. Lisäksi hankkeessa kehitetään maahanmuuttotaustaisten lukiolaisten ohjauksen polkuja, S2-opetusta sekä kulttuuriohjaajamallia. Hankkeen kokonaisrahoitus on 645 000 euroa ja toteutusaika 31.7.2024 asti.

Hanketta toteutetaan kaikissa Espoon 10 suomenkielisessä lukiossa ja hanketyöhön osallistuu noin 20 lukio-opettajaa sekä opiskelijoita. Lisäksi hankkeessa pilotoidaan lukiopaja-mallia. Lukiopajan tavoitteena on saada opiskelijat palaamaan opintojen pariin ja ehkäistä opintojen keskeytymistä. Nuorten toimintakykyä vahvistetaan ja opintojen etenemistä edistetään omassa ryhmässä, jota ohjaa mm. erityisopettaja ja yhteisöpedagogi.
Projektisuunnittelija huolehtii hankkeen etenemisestä, tavoitteiden ja talouden toteutumisesta sekä raportoinnista ja viestinnästä. Hänen vastuullaan on myös aktiivisesti suunnitella hankkeen toimenpiteiden toteutusta sekä valmistella asioita projektiorganisaatiolle.

Projektisuunnittelija toimii osana projektiorganisaatiota, johon kuuluu koulutuspalvelupäällikkö, hallinnon suunnittelijoita, hanketyöntekijöitä sekä lukioiden henkilöstöä. Projektisuunnittelija työskentelee laajassa yhteistyöverkostossa.

Hallinnollisesti projektikoordinaattori sijoittuu toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalveluiden tulosyksikköön. Suunnittelijan esihenkilö on koulutuspalvelupäällikkö ja työpiste sijaitsee Nokian kampuksella osoitteessa Karaportti 1.


Työpaikan nimi ja osoite: Espoon kaupunki, Karaportti 1, 02610 Espoo.
Työaika: 36,25 h/vk
Tehtävä on määräaikainen.


Kelpoisuusvaatimukset:
Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

Tehtävässä edellytetään
- suomalaisen lukiokoulutuksen ja koulutusjärjestelmän hyvää tuntemusta
- kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä vastuunottoon
- kykyä asioiden ja verkostojen johtamiseen
- laajojen kokonaisuuksien hallintaa
- hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa
- erinomaisia vuorovaikutus- ja viestintätaitoja


Arvostamme
- kokemusta oppilaitostyöskentelystä
- kokemusta opetushallintoon ja/tai projektihallintoon liittyvästä työstä
- kokemusta laatutyöstä
- kokemusta palvelumuotoilusta ja tilaisuuksien fasilitoinnista
- innostusta ennakkoluulottomaan kehittämiseen

Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi voidaan maksaa KVTES:n mukaista työkokemukseen perustuvaa lisää max 8 %.

Espoossa jokaisella työpäivälläsi on merkitys. Meillä pääset rakentamaan yhteiskuntaa aitiopaikalta ja vaikuttamaan kaupunkilaisten arkeen. Tarjoamme työntekijöillemme hyvät henkilöstöedut (mm. lounas-, liikunta- ja työmatkaetu sekä apua vuokra-asunnon hankintaan). Työntekijänämme sinulla on myös mahdollisuus maksuttomiin suomen kielen koulutuksiin työsi tueksi. Lue työstä, jolla on merkitystä: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry/MailView/"

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi/lukiot

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa
Jaakko Turpeinen
koulutuspalvelupäällikkö
puh. 046 877 3903

Lisätietoja

Espoon kaupunki, Kasvun ja oppimisen toimiala, Suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikkö

Espoossa on 10 suomenkielistä lukiota, ja ne tarjoavat monipuolisia vaihtoehtoja lukiokoulutuksen opiskelijoille. Kaikissa Espoon lukioissa on yleislinja ja lisäksi niissä on erilaisia painotuksia, linjoja tai opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiä erityistehtäviä, jotka vaikuttavat mm. opintojaksojen tarjontaan. Painotuksiin ei ole erillisiä valintakriteereitä. Sen sijaan lukiolinjojen ja erityislukioiden opiskelijavalinnassa noudatetaan erillisiä valintakriteereitä. Kahdessa lukiossa on myös lukiokoulutuksen valtakunnallinen kehittämistehtävä. Espoon suomenkielisissä lukioissa opiskelee noin 6000 opiskelijaa.


Osoite: Karaportti 1, 02610 Espoo
Espoon kaupunki - Rökfri arbetsplats Espoon kaupunki - Ansvarig sommararbetsgivare Espoon kaupunki - Responsible employer

Rekommenderade jobb