test
Projektisuunnittelija, Hoitotakuu, POPsote -hanke - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

POPsote-hanke on Pohjois-Pohjanmaan maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta sekä tulevaa hyvinvointialuetta tukeva hankekokonaisuus. Kokonaisuutta toteutetaan vuosina 2022-2023 tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman täydennys- sekä pohjoisen yhteistyöalueiden erillishankkeina useassa toisiaan tukevassa kehittämisohjelmassa. Hankkeessa ovat mukana kaikki Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kunnat (+ Simon kunta) ja sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisorganisaatiot. Hankkeen hallinnoijana toimii Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vuoden 2022 loppuun saakka, ja sen jälkeen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue.

Hoitotakuun kehittämisohjelmaan haetaan suun terveydenhuollon ammattilaista ensisijaisesti 40 %:n työaikapanoksella tai kahta ammattilaista 20 %:n työpanoksella suunnittelemaan ja toteuttamaan koko Pohjois-Pohjanmaalle suunnattua suun terveydenhuollon kehittämistyötä, hoitoon pääsyn ja hoidon saatavuuden osalta. Suun terveydenhuoltoa koskien valmistelussa on hoitotakuun kiristäminen kuudesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen. Hakija voi ilmoittaa hakemuksessa, millaista työaikaprosenttia pystyy tekemään. Työsuhteen kesto 31.12.2022 saakka.

Projektisuunnittelija tekee yhteistyötä jo pidempään POPsote-hankkeessa toimineen projektisuunnittelijan kanssa. Kehittämisen painopisteet suunnitellaan yhdessä projektikoordinaattorin kanssa. Lisäksi kaikki projektisuunnittelijat tekevät yhteistyötä Hoitotakuu-kehittämisohjelman muiden työntekijöiden, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-hankkeen työntekijöiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Projektisuunnittelijan tehtävään valittavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja kokemusta suun terveydenhuollon palvelujen kehittämisestä. Eduksi katsotaan kokemus maakunnallisesta kehittämistyöstä sekä hyvät verkostot.

Tehtävään voivat hakea kaikki tehtävästä kiinnostuneet ja hakuedellytykset täyttävät hakijat. Projektisuunnnittelija voi tulla tehtävään POPsote-hankkeen (PPSHP:n) palvelukseen. Jos kyseessä on hankealueen kuntien ja sote-organisaatioiden palveluksessa oleva henkilö, hän voi jatkaa palvelussuhteessa nykyiseen työnantajaansa, jolloin hänen työpanoksensa siirrosta POPsote-hankkeelle tehdään yhteistyösopimus nykyisen työnantajan ja PPSHP:n kesken. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä/POPsote-hankkeella on työntekijään työnjohto-oikeus. Tehtävää hakevan työntekijän/viranhaltijan on varmistettava, että hänen omassa organisaatiossaan on mahdollista tehdä tarpeellisia tehtäväjärjestelyjä, jotka mahdollistavat siirtymisen vastaanottajan tehtäviin joko kokonaan tai osittain.

Palkkaus noudattelee POPsote-hankkeen projektisuunnittelijoiden palkkatasoa ja määräytyy pääosin nykyisen tehtävän mukaisesti. Palkkaus sovitaan valitun henkilön kanssa erikseen.

Pysyväisluonteinen työntekemispaikka ja etätyömahdollisuudet voidaan sopia erikseen.

Lisätietoja

http://www.popsote.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat: hankejohtaja Jouko Luukkonen, p. 045 189 3138, s-posti: jouko.luukkonen@ppshp.fi ja vastuuvalmistelija Päivi Peltokorpi, p. 044 469 1159, s-posti: paivi.peltokorpi@kalajoki.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Lisätietoja

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Kehitys ja viestintä, Kehittämisen projektiyksikkö

Hankkeen hallinnoijana toimii Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.


Osoite: Kajaanintie 50, 90220 Oulu

Rekommenderade jobb