Projektisuunnittelija, työkykyä edistävät hankkeet

Haemme määräaikaista projektisuunnittelijaa työskentelemään sekä SATADUUNIA - että Työkykyä Satakuntaan -hankkeissa. Projektisuunnittelijan työpanos jaetaan tasan molempiin hankkeisiin. Työsuhde kestää 31.12.2021 asti, mutta sitä on mahdollista jatkaa enintään 31.12.2022 asti, mikäli valtakunnallisen työkykyohjelman jatkorahoitus vahvistetaan. SATADUUNIA-hanke saa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitusta ja Työkykyä Satakuntaan -hanke STM:n valtionavustusta.

Hankkeet toteutetaan koko Satakunnan alueella. Satakunnan sairaanhoitopiiri hallinnoi hankkeita. Hankkeiden päätavoitteena on parantaa työikäisten palveluiden tarve- ja asiakaslähtöisyyttä, oikea-aikaisuutta ja sujuvuutta. Kohderyhmänä ovat haasteellisessa työmarkkinatilanteessa olevat henkilöt.

Projektisuunnittelijan tehtävänä on

- toteuttaa hankkeiden kehittämistoimia, jotka kohdistuvat erityisesti vammaispalveluiden työhönvalmennukseen sekä
kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistämiseen tai avotyön ohjaukseen.
- osallistua hankkeen raportointiin.
- luoda ja osallistua hankkeen verkostoihin.
- tiedottaa hankkeeseen liittyvistä asioista.
- suorittaa hankkeen arviointiin liittyviä tehtäviä.
- muut hänelle osoitetut tehtävät.

Projektisuunnittelijalta edellytämme korkeakoulututkintoa sekä työkokemukseen perustuvaa kohderyhmän palveluiden osaamista. Tehtävän hoitamisessa tarvitaan hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä vastuullista kehittämisotetta. Kehittämistehtäviin liittyvän palveluverkoston tai yrityskentän tuntemus sekä kokemus kehittämishankkeiden toteuttamisesta luetaan eduksi.

Palkka ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n sekä myönnetyn rahoituksen puitteissa. Ehdoista sovitaan tarkemmin tehtävän vastaanottamisen yhteydessä. Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika.

Hakemus lähetetään sähköisesti Kuntarekry - järjestelmän kautta. Ilmoituksen ja hakuohjeet löydät kokonaisuudessaan myös osoitteesta satasairaala.fi/rekry.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita Rekrytointipalvelut:
puh. 044 707 6979 tai 044 707 6980 tai rekrytointi@satasairaala.fi

Lisätietoja

http://www.satasairaala.fi/tutkimus/kaynnissa-olevat-hankkeet/sataduunia

Tutustu työnantajaan

Mari Niemi
Hankejohtaja, hanketoiminnan päällikkö
mari.niemi@satasairaala.fi
Tiia Nieminen
Projektipäällikkö, SATADUUNIA-hanke
tiia.nieminen@satasairaala.fi
Minna Viinamäki
Projektipäällikkö, Työkykyä Satakuntaan -hanke
minna.viinamaki@satasairaala.fi

Tutkimus- ja kehittämistoiminta
Osoite: Sairaalantie 3, 28500 Pori

Satakunnan sairaanhoitopiirin Satasairaala on erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen järjestäjä ja tuottaja. Tarjoamme viihtyisän ja toimivan työympäristön ja työyhteisön, joka antaa mahdollisuuden haastaviin työtehtäviin ja ammattitaidon ylläpitämiseen. Työllistämme noin 3 600 henkilöä. Satasairaalan toimintaa on Porissa sekä useilla muilla Satakunnan paikkakunnilla. Satakunnan sairaanhoitopiiri on savuton työpaikka.