Projektityöntekijä - Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Projektityöntekijä

HAMK Smart-tutkimusyksikköön haetaan projektityöntekijää biotalouden prosesseista kertyvän datan käsittelyyn, analysointiin ja tulkintaan. Työsuhde on 6kk määräaikainen ja siihen liittyy mahdollisuus myös jatkosopimukselle. Valittu henkilö tulee työskentelemään osana HAMK Smartin kasvavaa tutkijatiimiä. Työn suorituspaikka on Hämeenlinna, mutta tarvittaessa voimme järjestää mahdollisuuden työskennellä HAMKin muissa toimipisteissä (Valkeakoski, Riihimäki). Tarjoamme ohjauksen työhön liittyvään ongelmakenttään ja analyysien tekemiseen sekä kilpailukykyisen palkan. Tehtävään pystytään liittämään myös diplomi- tai pro gradu työn toteuttaminen aihepiiriin liittyen.

Etsimällämme henkilöllä on:
-Ylempi korkeakoulututkinto (esim. DI tai FM) tai valmistumisvaiheessa olevat opinnot
-Syventäviä opintoja signaalinkäsittelyn, data-analytiikan ja/tai hahmontunnistuksen alueella
-Matlab-tuntemus ja valmius käyttää Matlab-työkaluja työn suorittamiseen tai vastaava osaaminen pythonilla tms.
-Itsenäinen ja oma-aloitteinen ote työhön
-Riittävät tietotekniset taidot
-Mahdollisuus matkustaa kotimaassa

Eduksi katsomme:
-Kiinnostus soveltavan tutkimuksen tekemiseen
-Valmius osallistua tutkimusartikkeleiden kirjoittamiseen

Lisätietoja

http://www.hamk.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antaa Tutkijayliopettaja Iivari Kunttu, iivari.kunttu@hamk.fi, 050 4622692
Hakemukset sähköisesti Kuntarekry.fi:n kautta viimeistään 20.10.2019.
Alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

HAMK Smart -tutkimusyksikkö
Osoite: Visamäentie 35A, 13100 Hämeenlinna

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (HAMK) on 7000 opiskelijan ja 600 asiantuntijan osaajaorganisaatio, jolla on keskeinen asema toiminta-alueensa osaamisen kehittämisessä. Tavoitteenamme on rakentaa arvostettu kansainvälinen korkeakoulu, joka on toiminta-alueensa johtava innovaatioiden ja yrittäjyyden edistäjä, väestön osaamistason kohottaja ja joustava työelämän yhteistyökumppani.

HAMK Smart -tutkimusyksikön tehtävänä on luoda ja toteuttaa yhteistoimintaverkoston kanssa kohdennettuja kehitysaktiviteetteja aluekehityksen tarpeisiin. HAMK Smart -tutkimusyksikkö kattaa digitaalisuuden ja palveluliiketoiminnan kehittymisen yli toimialarajojen: samanlaiset ratkaisut toimivat soveltaen eri toimialoilla.