Projektityöntekijä (lastensuojelun jälkihuolto, Jyväskylä), määräaikainen

Ansök senast  27.5.2024 15:45

Haluatko työskennellä nuorten ja nuorten aikuisten kanssa, kehittäen yhteistyössä innovatiivisia tapoja lisätä osallisuutta ja hyvinvointia?

Haemme Keski-Suomen hyvinvointialueen sijais- ja jälkihuollon JATKOS-kehittämishankkeeseen määräaikaiseen työsuhteeseen

PROJEKTITYÖNTEKIJÄKSI terveydenhoitajaa / sairaanhoitajaa

ajalle sopimuksen mukaan - 31.10.2026. Valinta tehdään ehdollisena, kunnes hankkeen rahoitus varmistuu.

Tehtävässä toimit projektityöntekijänä osana lastensuojelun jälkihuollon tiimiä. Osallistut jälkihuoltoneuvolan toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä asiakastyöhön. Tehtävänkuva muotoutuu projektin edetessä.

Jälkihuoltoneuvolan työn sisällöt koostuvat esimerkiksi
- mielen hyvinvointiin, päihteisiin, addiktioihin ja terveydentilaan liittyvästä työskentelystä nuorten kanssa
- hyvinvointivalmennusten ym. uusien työmuotojen kehittämisestä
- terveysteknologian/sovellusten hyödyntämisestä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena
- ohjauksesta ja tuesta tarvittaviin palveluihin

Jälkihuoltoneuvolassa työtä tehdään yhdessä tiimin kanssa yhteisen kehittämisen ja dialogin kautta.
Kehittämistyö toteutuu lähitiimin (hanketyöntekijät ja jälkihuollon työntekijät), palvelun asiakkaiden sekä kokemustoimijoiden jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Lisäksi kehittämiseen osallistuu tiiviisti koko jälkihuollon toimijaverkosto. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa.

Nuorten kanssa tehtävä työ toteutuu nuoren tarpeista lähtien kasvokkain toimipisteessä, nuoren arjen ympäristöissä tai digitaalisesti etäyhteyksin. Työpisteesi sijaitsee Jyväskylässä ja työskentelyalueeseen kuuluu koko Keski-Suomi. Työ on päivätyötä ja tehtävässä on osittainen etätyömahdollisuus.

Palvelun työmuodot ja käytänteet tarkentuvat hankkeen aikana saadun palautteen ja kokemusten perusteella. Hankkeen aikana selvitetään esimerkiksi mille kohderyhmälle palvelu kohdistetaan jatkossa (esimerkiksi ikäryhmä, syrjäytymisuhka tms.) ja kuinka systeemisen työn tiimirakennetta sekä sen myötä tulevia verkostoja hyödynnetään toiminnassa.

Toivomme sinulta tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, ensisijaisesti laillistettu terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja.

Toivomme, että sinulla on osaamista mielenterveys- ja päihdetyöstä, nuorten kanssa työskentelystä sekä kokonaisvaltaisesta terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Odotamme sinulta positiivista ja uteliasta asennetta sekä vuorovaikutuksellista tiimityöskentelytaitoa. Aikaisemmasta projekti-/hanketyön kokemuksesta on hyötyä.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti (SOTE-sopimus). Työsuhteessa noudatetaan koeaikaa.

Haastatteluja tehdään mahdollisesti jo hakuaikana.

Lämpimästi tervetuloa meille töihin!


Läs mer

http://www.hyvaks.fi

Kontaktuppgifter

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää:

-

Erikka Levälahti, sosiaalityöntekijä (hankevalmistelija)

p. 040 182 5212

erikka.levalahti@hyvaks.fi

-

Minna-Maria Saarinen, johtava sosiaalityöntekijä

p. 040 663 9631

minna-maria.saarinen@hyvaks.fi

-

Teija Tuisku, johtava sosiaalityöntekijä

p. 040 665 8375

teija.tuisku@hyvaks.fi

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Olemme Keski-Suomen suurin työnantaja ja vastaamme keskisuomalaisten sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Meillä jokaisella, noin 12 500 ammattilaisella, on yhtä tärkeä ja merkityksellinen tehtävä ja rooli hyvinvointialueemme toiminnassa. Rohkaisemme toisiamme avoimeen, lämminhenkiseen ja turvallisen työyhteisön luomiseen ja arvostamme toistemme osaamista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin. Avoimuus, palveleva johtaminen ja työelämän joustojen tarjoaminen elämäntilanteesi mukaan ovat hyvinvointialueemme työyhteisöjen vetovoimatekijöitä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue. Lämpimästi tervetuloa työkaveriksi! Läs om arbetsgivare