Skip to main content
test

Borgå stad beslöt sommaren 2021 om ett omfattande åtgärdsprogram för att stöda barns och ungas lärande och välmående. Som en del av detta åtgärdsprogram söker vi nu en projektkoordinator för antimobbningsarbetet i Borgå stads grundskolor. Anställningen är för viss tid, 1.10.2022-31.12.2023.

Projektkoordinatorns uppgift är att uppdatera och utveckla modeller som används inom antimobbningsarbetet, både i förebyggande syfte och för tidigt ingripande, uppföljning och eftervård.

Projektkoordinatorn kommer att arbeta inom både de svensk- och finskspråkiga utbildningstjänsterna och behöver därför inneha kunskaper i båda inhemska språken. Förman är den av områdesrektorerna som har samma modersmål som koordinatorn. Projektkoordinatorn kommer att arbeta i ett mångprofessionellt nätverk i tätt samarbete med skolorna och utbildningstjänsternas ledning.

Behörighetsvillkor är högre högskoleexamen och lärarbehörighet. Om du har ett självständigt och utvecklande arbetssätt, god samarbetsförmåga och är motiverad att utveckla antimobbningsarbetet, är du den person vi söker. Som merit räknas tidigare erfarenhet av utvecklingsarbete och av mångprofessionellt nätverkssamarbete

Lönen fastställs enligt det gällande allmänna kommunala arbetskollektivavtalet (AKTA). Prövotiden är 6 månader.

Skicka din ansökan senast 15.8. kl. 15.00 via Sök nu länken.

Tilläggsuppgifter ger rektor för elevstöd och välmående Anne Smolander 040 480 1320, anne.smolander@edu.porvoo.fi

Läs mer

http://www.borga.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter ger rektor för elevstöd och välmående Anne Smolander 040 480 1320, anne.smolander@edu.porvoo.fi

Lär dig mer om oss

Porvoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkieliset koulutuspalvelut

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer. Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Porvoo, 06100 Porvoo
Borgå stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb