Skip to main content
test
Projektkoordinator - Lohjan kaupunki

Vi söker en projektkoordinator till ett projekt för klimatarbete och cirkulär ekonomi för visstidsanställning 29.8.2022 - 30.4.2024.

Målet för projektet Nya praxis för ledning inom klimatarbete och cirkulär ekonomi i Lojo med bidrag från miljöministeriet är att skapa och förankra organisationens övergripande verksamhetsmodeller för ledning inom klimatarbete och cirkulär ekonomi, upphandlingar och kommunikation.

I projektkoordinatorns arbetsuppgifter ingår bland annat att skapa en årsklocka för kommunikation om klimat och cirkulär ekonomi som är gemensam för organisationen, ge information om stadens åtgärder inom klimatarbete och cirkulär ekonomi internt och externt, kartlägga upphandlingar som stöder en koldioxidsnål cirkulär ekonomi tillsammans med enheterna samt ordna och befrämja olika workshops, utbildningar och presentationer.

Arbetet utförs i samarbete med flera enheter i staden, så den kommande verksamhetsmiljön är omfattande. I arbetsbeskrivningen ingår även ensamarbete, vilket möjliggör delvis distansarbete.

Behörighetsvillkoret för befattningen är en lämplig högskoleexamen, kunskap om klimatarbete och cirkulär ekonomi samt tidigare erfarenhet av projekt-, kommunikations- och upphandlingsuppgifter. Framgång i arbetet kräver goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska.

Vi förväntar oss att den sökande är utvecklingsorienterad, har god organisations- och samarbetsförmåga, ett självständigt och självinitierat arbetssätt, erfarenhet av kommunikation och intresse för kommunernas klimatarbete och cirkulära ekonomi. Tidigare erfarenhet av hållbara upphandlingar är meriterande.

Den uppgiftsrelaterade lönen är 3425,00€/mån., enligt AKTA. I befattningen iakttas en prövotid som är hälften av anställningens längd. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s enhet i Lojo.

Mer information om arbetet ges av:
9.-11.8.2022
Meliina Partio tfn 044 374 243, meliina.partio@lohja.fi

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 15.8.2022 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-06-66-22. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lär dig mer om oss

Lojo stad
Adress: Karstuvägen 4, 08100 Lohja
Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats Lohjan kaupunki - UNICEF en barnvänlig kommun

Rekommenderade jobb