Projektkoordinator - Vasa stad

Vasa stad / Vamia söker en innovativ projektkoordinator för ett fyraårigt internationellt Erasmus-utvecklingsprojekt.

Där ett kompetenscenter för gröna innovationer för yrkesutbildningen kommer att utvecklas tillsammans med lokala och internationella partners. Projektet pågår i fyra år och det är möjligt att anställningen fortsätter efter projektet.

Du kommer att få arbeta, utveckla dina färdigheter och utnyttja din kreativitet i ett tvärvetenskapligt team tillsammans med projektets lokala och internationella proffs. Tillsammans utvecklar vi Vasaregionens kompetens inom gröna innovationer.
Vi är en tvåspråkig utbildningsanordnare, vi undervisar inte bara på finska och svenska utan också på engelska. Vi har över 4000 studerande och cirka 300 anställda.

Som projektkoordinator representerar du yrkesutbildningen och Vamia i detta projekt. Du är ansvarig för projektets fortskridande (tillsammans med chefen för internationell verksamhet), regional samordning av projektet och producerande av innehåll tillsammans med Vamias personal. Därtill ansvarar du för projektets ekonomi tillsammans med ekonomipersonalen samt samarbetar med lokala och internationella partners.

Vi förutsätter en lämplig högskoleexamen, projekterfarenhet samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och engelska. Som merit räknas erfarenhet av internationellt arbete , pedagogisk behörighet och kännedom om yrkesutbildning och kvalitetsarbete.

Vi värdesätter ett proaktivt och företagsamt arbetssätt, bra kommunikations och samarbetsförmåga, digital kompetens och förmågan att självständigt utföra olika uppgifter.

Prövotid är sex månader.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Chef för internationell verksamhet Katarina Sandbacka tfn. +358 40 7117070 eller katarina.sandbacka(at)vamia.fi

Vamia
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Vasa är en vacker, historisk stad där det finns någonting för var och en. I Nordens energihuvudstad finns många arbetsplatser, många olika studiemöjligheter och mångsidiga fritidsaktiviteter. Vackra landskap, hav, kultur och energi. Den internationella, genuint tvåspråkiga staden har 67 000 invånare. Vasa och regionen runt om hör till Finlands mest framgångsrika områden, som erbjuder dig möjligheter till nästan vad som helst.

Vi är Vasaregionens största arbetsgivare. Hos oss arbetar cirka 6000 experter inom olika branscher. En kundorienterad, innovativ och nätverksbaserad organisationskultur skapar grunden för gott samarbete. Som arbetsgivare satsar vi på coachande ledarskap och personalens välbefinnande.