Projektkoordinator - Vasa stad

Vid Vasa stads social- och hälsosektor lediganslås en visstidsanställning som projektkoordinator med början 1.4.2021 eller så fort som möjligt -31.12.2021.

Projektkoordinatorn deltar i planeringen, förverkligandet och rapporteringen av olika utvecklingsprojekt. Uppgiften förutsätter utmärkta interaktionsfärdigheter, förmåga att tillägna sig omfattande informationshelheter samt utarbetande av rapporter och grafiska redogörelser. Projektkoordinatorn fungerar som sakkunnig i ett omspännande samarbetsnätverk.

Uppgift som projektkoordinator:
- rapportering om projektverksamhet
- rapportering om projektens ekonomi
- beredning av avtal som genomförande av projekt förutsätter
- vara i kontakt med finansiärer och andra intressentgrupper
- projektuppföljning och -utvärdering

Projektkoordinatorn börjar i sitt arbete så fort som möjligt och anställningen upphör 31.12.2021.

Behörighetsvillkor är lämplig högskoleexamen.

Språkkunskapskrav är god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska språket (språkintyg). Övriga språkkunskaper räknas som merit.

Språkkunskapskrav är god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska språket (språkintyg). Övriga språkkunskaper räknas som merit.

Vi värdesätter:
- samarbets- och initiativförmåga samt förmåga att hantera flera olika arbetsuppgifter samtidigt
- arbetserfarenhet av projektuppgifter
- arbetserfarenhet av ekonomiförvaltning
- arbetserfarenhet från social- och hälsosektorn

Prövotid är fyra månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) över sitt hälsotillstånd.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Utvecklingschef Tatu Karppinen, tfn. 040 149 5223
tatu.karppinen(at)vaasa.fi
Förvaltningschef Maria Liukkonen, tfn. 040 487 6964
maria.liukkonen(at)vaasa.fi

Social- och hälsosektorn
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Närmaste 2000 experter inom social- och hälsobranschen ger stöd i invånarnas vardag från de första stunderna i livet till en god ålderdom. Våra yrkesmänniskor arbetar med Vasabornas hälsa, sociala välbefinnande och trygghet. Då du går till hälsostationen, tandläkaren, behöver stöd med livshanteringen eller exempelvis fysioterapi tar våra experter emot dig. Stöd erbjuds även på hemadressen i form av bland annat hemvård och serviceboende.

Vasa stad - Ansvarig sommararbetsgivare